INF: Teknologiforståelse (Obligatorisk og konstituerende for profilen i Information og IT)

Kursusindhold

I dette kursus skal vi beskæftige os med den historiske, kulturelle og samfundsmæssige indlejring af teknologier, med særligt fokus på de digitale teknologier. I en vekselvirkning mellem teoretiske og tekniske perspektiver skal vi diskutere hvad teknologi er, hvordan forskellige teknologier spiller ind på samfund samt hvordan vi som mennesker former teknologier og teknologier former os. Vi skal analysere konkrete digitale teknologier og diskutere forskellige teoretiske indgangsvinkler – filosofiske, historiske og kulturelle perspektiver.

Undervisningen vil være dialogbaseret, gruppeøvelser, mundtlige oplæg og peer feedback. 

Engelsk titel

Technology and Culture (Compulsory and constituent for the profile in Information and IT)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • den historiske, kulturelle og samfundsmæssige indlejring af digitale teknologier til produktion, lagring, cirkulation og anvendelse af information og data.
 • teorier og metoder til analyse af de måder hvorpå udvalgte systemer, medier og platforme strukturerer information og data og gør disse søgbare via fx algoritmer og søgemaskiner.

 

Færdigheder i at

 • analysere og diskutere udvalgte systemer, medier og platforme i historisk, kulturelt, teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv.
 • forklare og vurdere valget af og sammenhængen mellem teorier og metoder til analyse af udvalgte systemer, medier og platforme.

 

Kompetencer til at

 • diskutere forskellige teoretiske perspektiver i forhold til hinanden og vurdere de metodiske og analytiske konsekvenser forbundet med at anvende forskellige teorier til analyse af en konkret digital teknologi.
 • gennemføre og formidle en analyse af en konkret digital teknologi.

Forelæsninger, diskussioner i plenum, individuelle øvelser, gruppeøvelser, mundtlige oplæg og peer feedback.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Ekbia,H. et al. (2015). Big data, bigger dilemmas: A critical review. Journal of the Association for Information Science and Technology,66(8),1523–1545.

 • Gerhold, L., & Brandes, E. (2021). Sociotechnical imaginaries of a secure future. European Journal of Futures Research, 9(1), 1-19.

 • Kraaijeveld, S. R. (2021). Experimental Philosophy of Technology. Philosophy & Technology, 34(4), 993-1012.

 • Mößner, N., & Kitcher, P. (2017). Knowledge, democracy, and the internet. Minerva ,55(1), 1–24.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse - Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2023

Ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse - Bunden hjemmeopgave. Februar 2023

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03643U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Konzack   (7-72767581686a72476f7c7435727c356b72)
 • Martin Muderspach Thellefsen   (17-726677796e7333796d6a71716a6b786a73456d7a7233707a336970)
Gemt den 09-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students