INF: Design og formidling + TV

Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet "Design og formidling" er at analysere og bidrage til samspillet mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst. Især er der fokus på, hvordan design af forskellige typer formidlingsrum påvirker brugeres handlemuligheder og adfærdsmønstre. Eksempler på formidlingsrum på modulet er museer, biblioteker, interaktionsdesign, sociale medier, mm. Modulet omfatter teoretiske, metodiske samt praktiske tilgange og problemstillinger ifbm designprocesser og formidling til forskellige bruger- og målgrupper og kontekster. Gennem en selvvalgt case og problemstilling arbejder I entreprenørielt og projektorienteret med udvikling af formidlingsrum, der skaber værdi for forskellige målgrupper.

Engelsk titel

Design and Communication

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • målgruppe-analyser og evalueringsmetoder
 • sammenhænge mellem en problemstilling fra praksis og udfordringer i udvikling af en løsning eller et produkt på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • undersøgelses- og analysemetoder i formidlingsdesign.

 

Færdigheder i at

 • identificere en relevant problemstilling inden for formidlingsdesign
 • vurdere anvendeligheden af forskellige formidlingsdesigns i spændet mellem kontekst, indhold og målgrupper
 • tilrettelægge og gennemføre en designproces i relation til et konkret formidlingsprojekt
 • vurdere anvendeligheden af centrale undersøgelses- og analysemetoder til udvikling af formidlingsdesign.

 

Kompetencer i at

 • planlægge, organisere, styre og evaluere et designprojekt gennem anvendelse af projektstyringsmetoder og -værktøjer
 • tænke og arbejde entreprenørielt og projektorienteret
 • formidle projektideer til relevante målgrupper og beslutningstagere.

Holdundervisning, forelæsninger, projekt- og gruppearbejde, øvelser, diskussioner, vejledning, fremlæggelser og feedback

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Folkmann, M.N. (2016). Designkultur: Teoretiske perspektiver på design. Samfundslitteratur.
 • Grøn & Koster Gram (2019). Deltagelsens paradox. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 22(2), 312-331.
 • Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2): 243-263.
 • Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). Interaction design: Beyond human-computer interaction. Wiley.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Se prøvebestemmelser i Studieordning under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum samt det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

August 2023: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00342U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Skema vil fremgå af kursusbeskrivelsen
Kapacitet
40 deltagere
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Henrik Jochumsen   (3-6b6d72436b7870316e7831676e)
 • Jette Seiden Hyldegård   (12-70346e7f726a6b6d6767786a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students