INF: Digital kulturarv + TV

Kursusindhold

​​Kurset Digital Kulturarv tager udgangspunkt i, hvordan kulturarv udmønter sig digitalt, både online, i offentligheden og inden for forskellige kulturinstitutioners rammer (arkiver, biblioteker, og museer). Hvordan borgere, forskere og fagfolk bruger og formidler kulturarvsdata på digitale platforme, samt hvordan internettet og mobil teknologi  ændrer den måde, vi alle interagerer med kulturarv på.

De studerende kommer til at arbejde casebaseret, hvor de skal både analysere og reflektere over forskellige processer i arbejdet med digital kulturarv, herunder hvilke muligheder og udfordringer, der findes her. F.eks. hvordan kulturinstitutioner udvikler digitale formidlingsstrategier online, og hvordan dette spiller sammen med den øvrige formidling. Derudover vil der være praktiske øvelser i at arbejde med kulturarvsdatasæt.

Engelsk titel

Digital Heritage

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Digitale værktøjer, platforme og datasæt der bruges i forbindelse med formidling af kulturarven
 • udfordringer og perspektiver i online deling af kulturarvsmateriale og åbne data
 • samspillet mellem digital formidling og formidling i det fysiske rum

 

Færdigheder i at

 • redegøre for forskelle og ligheder mellem arkiver, biblioteker og museer i forhold til deres brug af digitale værktøjer og data
 • analysere digitale værktøjer, platforme og datasæt brugt i formidling af kulturarven
 • producere datavisualisering, interaktionsdesign, eller database af et digitalt kulturarvsmateriale.

 

Kompetencer i at

 • vurdere mulige løsninger i forbindelse med digital formidling af et kulturarvsmateriale
 • evaluere en formidlingsstrategi af et kulturarvsmateriale på en digital platform
 • reflektere over muligheder og udfordringer i forbindelse med digital formidling af kulturarv.

Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, ekskursioner.

Eksempler på litteratur:

 • Cameron, F., S. Kenderdine, E. Barrett, H. Jenkins III, & D. Thorburn (Eds.), Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse. MIT Press.

 • Federspiel, B. K. (2012). Kulturarv – et begreb til forhandling. Nordisk Museologi, 1, 4–4. https://journals.uio.no/museolog/article/view/3115 

 • Rudloff, M. (2014). Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark. Diskursive implikationer og praktiske konsekvenser. Nordisk Museologi, 2, 21–21. https://journals.uio.no/museolog/article/view/3012 

 • Ruthven, I., & Chowdhury, G. G. (Eds.), (2015). Cultural heritage information: access and management. London: Facet Publishing.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2023

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Se prøvebestemmelser i Tilvalgsstudieordning for Informationsstudier: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv/​
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 22/23

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve, Februar 2023

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00312U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
40 deltagere
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hans Dam Christensen   (7-6b647176676470436b7870316e7831676e)
 • Henriette Roued   (5-7b787e6e6d49717e7637747e376d74)
Underviser

Samme som kursusansvarlig

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students