INF: Videnskabsteori: Kultur

Kursusindhold

Formålet med kurset er at introducere til centrale videnskabsteoretiske grundproblemer af relevans for kulturstudier, herunder at se teorierne anvendt i aktuel forskning. Kurset gennemgår de væsentligste videnskabsteoretiske retninger - positivisme, fænomenologi, kritisk teori og socialkonstruktivisme -  med fokus på at fremhæve deres nutidige betydning for kulturstudiernes forskningsområde. Der vil løbende blive givet eksempler på konkrete undersøgelser, hvor videnskabsteoretiske spørgsmål er afgørende for vurderingen af tilgang og resultater - ligesom de studerende selv vil arbejde med at analysere sådanne konkrete eksempler fra aktuel forskning. Kurset introducerer desuden til akademisk formidling og giver eksempler på, hvordan man anvender teori, bygger akademiske argumenter op, samt formidler disse så de opfylder kravene til den akademiske opgave.

 

Engelsk titel

Theory of Science: Culture

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturfagenes historie
 • videnskabsteoretiske positioner og begreber inden for kulturfa-gene
 • akademisk vidensproduktion og skrivning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere videnskabsteoretiske positioner og begreber
 • redegøre for og diskutere positioner og begreber inden for kulturfagene
 • udarbejde en tekst, der lever op til akademiske standarder for vidensproduktion.

 

Kompetencer i at

 • identificere videnskabsteoretiske positioner inden for kulturfagene.
 • analysere en videnskabsteoretisk problemstilling inden for kulturfagene
 • skrive og argumentere akademisk.

Holdundervisning, gruppearbejde, skriveøvelser, oplæg, ekskursion, workshops og forelæsninger

Bliver samundervist med kurset Videnskabsteori: Kultur.

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Graff, G. & Birkenstein, C. (2018). They say - I say. The moves that matter in academic writing. 4th Edition. W.W.Norton & Company. 

 • Juul, S. & Pedersen, K. B. (red) (2012). Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. En indføring. Hans Reitzels Forlag.  

 • Sørensen, AS, Høystad, OM, Bjurström, E, & Vike, H (2010). Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Tiderne Skifter. (Uddrag)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider ved en individuel besvarelse. Der gives 7 dage til besvarelsen
Se særlige prøvebestemmelser i fagstudieordning 2019 under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, august 2023

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00302U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen
Kapacitet
30 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jeppe Nicolaisen   (7-6e697432726d67446c7971326f7932686f)
  Henriette roued
 • Henriette Roued   (5-7471776766426a776f306d7730666d)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students