INF: Digital design

Kursusindhold

På kurset i Digital Design introduceres de studerende til entreprenøriel tænkning og hvorledes denne anvendes i praksis ved gennemførelse af et digital design. Kurset vil endvidere anvende elementer fra kurset IT i organisationer. De studerende arbejder med ”real life” cases som danner baggrund for videre analyse, der leder frem til at kunne planlægge og gennemføre en design proces med inddragelse af relevante design metoder og evalueringsværktøjer. De studerende præsenterer deres eksamensprojekter på en afsluttende workshop.

Engelsk titel

Digital design

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • målgruppe-analyser og evalueringsmetoder
 • sammenhænge mellem en valgt problemstilling fra praksis og udvikling af et digitalt produkt fx database, app, eller webside på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • undersøgelses- og analysemetoder for gennemførelse af en designproces.

 

Færdigheder i at

 • identificere en relevant problemstilling inden for digitalt design
 • tilrettelægge, gennemføre og evaluere en designproces
 • diskutere centrale undersøgelses- og analysemetoder til gennemførelse af designprocessen
 • analysere en gennemført designproces fra praksis

 

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign med henblik på at gennemføre en designproces på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • reflektere over valg af design i forhold til praksis
 • formidle projektideer til relevante målgrupper og beslutningstagere.

Projektarbejde, workshops, makerspace, holdundervisning, mundtlige oplæg, feedback.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Binder, T., Brandt, E., Ehn, P., & Halse, J. (2015). Democratic design experiments: between parliament and laboratory. CoDesign, 11(3–4), 152–165.
 • Folkmann, M.N. (2016). Designkultur : Teoretiske perspektiver på design. Samfundslitteratur
 • Koskinen, I., Binder, F. T., & Redström, J. (2008). Lab, field, gallery, and beyond. Artifact: Journal of Design Practice, 2(1), 46–57.
 • Preece, J., Sharp, H. & Rogers, Y. (2019) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Chichester: Wiley

Dele af undervisningen vil foregå på Engelsk

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Se prøvebestemmelser i Studieordning under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum til det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

August 2023: Se prøvebestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00282U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Skema vil fremgå af kursusbeskrivelsen
Kapacitet
2 hold á 30 deltagere
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jette Seiden Hyldegård   (12-75397384776f70726c6c7d6f4b738078397680396f76)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students