INF: Videnskabsteori: Information

Kursusindhold

Kurset 'Videnskabsteori: Information' behandler videnskabsteoretiske debatter og positioner med relation til det brede felt informationsstudier. Kurset vil eksemplificere videnskabsteoretiske debatter, positioner og argumenter i informationsforskningen. Heri indgår også eksempler på, hvad der karakteriserer en given videnskabsteoretisk position i en informationsvidenskabelig tekst. Dette vil blive underbygget gennem konkrete øvelser. Der vil ligeledes blive set på, hvordan grundlæggende opfattelser af information sætter teoretiske og praktiske spor inden for hele det digitale område.  Med afsæt i kursets teoretiske stof vil vi desuden øve, hvordan man selv læser og skriver en videnskabelig tekst. 

Engelsk titel

Theory of Science: Information

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • informationsstudiers historie, videnskabsteoretiske positioner og begreber inden for informationsstudier
 • akademisk vidensproduktion og skrivning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere videnskabsteoretiske positioner og begreber
 • redegøre for og diskutere positioner og begreber inden for informationsstudier
 • udarbejde en tekst, der lever op til akademiske standarder for vidensproduktion.

 

Kompetencer i at

 • identificere videnskabsteoretiske positioner inden for informationsstudier
 • analysere en videnskabsteoretisk problemstilling inden for informationsstudier
 • skrive og argumentere akademisk.

Oplæg, øvelser, tekstlæsninger, gruppearbejde, studenterfremlæggelser

Vil blive samundervist med kurset Videnskabsteori: Kultur.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Becker Jensen, L. (2004). Fra Patos til Logos: Videnskabsretorik for Begyndere. Roskilde Universitetsforlag.
 • Collin, F.& Køppe, S. (redaktion) (2014). Humanistisk Videnskabsteori. Lindhardt og Ringhof.
 • Dreyer Hansen, A. et al. (redaktion) (2012). Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori: En indføring. Hans Reitzel.
 • Hvidtfelt Nielsen, K. (2020). Dig og Heidegger. Melanos.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider ved en individuel besvarelse. Der gives 7 dage til besvarelsen. Se særlige bestemmelser under kursusbeskrivelsen i fagstudieordning 2019
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, august 2023

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00242U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen
Kapacitet
2 hold á 30 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jeppe Nicolaisen   (7-6d687331716c66436b7870316e7831676e)
 • Per Frederik Vilhelm Hasle   (9-756a77336d6678716a456d7a7233707a336970)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students