INF: Problemløsning og design

Kursusindhold

På kurset i Problemløsning og design introduceres de studerende til designtænkning som en metode til problemløsning og design. Med afsæt i udvalgte ’real-life’-cases skal de studerende identificere relevante problemstillinger og herefter kvalificere disse gennem nærmere teoretiske og metodiske undersøgelser. På baggrund af de gennemførte undersøgelser arbejder de studerende med forslag til problemløsning og prototyping i et makerspace. Til sidst i forløbet evaluerer de studerende deres løsningsforslag og produkter, og formidler disse ved en fælles afsluttende konference.

 

Engelsk titel

Problem Solving and Design

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA grundfag STO 2019

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i informationsstudier, 2019 (ku.dk)

 

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • centrale elementer i forskningsprocessen til analyse af en casebaseret problemstilling
 • maker-tænkning og designprocesser.

 

Færdigheder i at

 • anvende et maker-space i design af et produkt
 • designe produkter, der er baseret på casebaserede problemstillinger inden for henholdsvis Information & IT og ABM
 • formidle udviklede produkter.

 

Kompetencer i at

 • reflektere over design af produkter i et maker-space
 • diskutere produktforslag udviklet på baggrund af casebaserede problemstillinger
 • indgå i casearbejde og designprocesser.

Case-baseret undervisning, holdundervisning, gruppearbejde, workshops, praktiske øvelser, mundtlige oplæg, makerspace

Eksempler på litteratur:

 • den Dekker, T. (2020). Design thinking. Groningen/Utrecht: Nordhoff. 
 • Due, B. (2014). Ideudvikling. En multimodel tilgang til innovationens kreative faser. Samfundslitteratur.
 • Gronemann, S.T. (2017). Digitale designprocesser i digital formidling. I: Drotner, K. & Iversen, S.M. (red.). Digitale metoder. At skabe, analysere og dele data. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Ingemann, J.H.; Kjeldsen, L.; Nørup, I. & Rasmussen, S. (2020). Kvalitative undersøgelser i praksis. Viden om mennesker og samfund. 1.udg, 3.oplag. Samfundslitteratur.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Se særlige bestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres før semesterstart.

Reeksamen

Bunden 7-dages hjemmeopgave. 

februar/august

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00202U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
90 deltagere fordelt på 2 hold
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Camilla Moring   (14-6f6d797578786d3a797b7e757a734c7481793a77813a7077)
 • Jette Seiden Hyldegård   (12-74387283766e6f716b6b7c6e4a727f7738757f386e75)
 • Henrik Jochumsen   (3-77797e4f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Som kursusansvarlige

Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students