Italian free topic: Fransk og italiensk samtidslitteratur med kolonifortiden som emne

Course content

Selvom afkoloniseringen af franske og italienske områder i Afrika skete for mange årtier siden, er bearbejdelsen af kolonifortiden slet ikke færdig. I det italienske tilfælde er den første lige begyndt.

Der er i disse år en del fransksprogede forfattere, fx Abdellah Taïa, Leïla Slimani, Alice Zenither, Fatima Dass, med rødder i Nordafrika, som meget eksplicit vender tilbage til kolonitiden og deres egne familiehistorier. Det er som om der mere end nogensinde før bliver skrevet om franske overgreb, udnyttelse, ulige magtforhold, og koloniseringens ødelæggelse af kulturer og identiteter.

Det samme ses i den italiensksprogede litteratur, hvor forfattere som Erminia dell’Oro, Gabriella Ghermando og Igiaba Scego tematiserer Italiens fortid som kolonimagt før og under fascismen og de konsekvenser, volden og undertrykkelsen havde for de koloniserede folk i Somalia, Eritrea og Etiopien dengang og de konsekvenser begivenhederne har i dag for de flygtninge og migranter der lever i Italien. Samtidslitteraturen i både Frankrig og Italien bidrager således til at trække disse ofte fortrængte og fortiede kapitler frem af Europas historie.

På kurset vil vi indlede med at oparbejde en fælles forståelse af den franske og italienske kolonisering af udvalgte områder i Afrika så vel som en forståelse af, hvordan Frankrig og Italien efter uafhængigheden har forvaltet mindet om kolonitiden på politisk niveau. Vi vil dernæst læse teoretiske tekster for at få defineret et fælles teoretisk begrebsapparat, der bl.a. men ikke alene inkluderer den postkoloniale litteraturteori. Og vi vil i fællesskab læse og analysere et udvalg af værker (romaner, essays, noveller) indenfor både den italienske og franske litteratur. Der bliver mulighed for at gå i dybden med enkelte forfattere og for at lave sammenlignende analyser af ligheder og forskelle mellem værkernes temaer og stiltræk.

Holdundervisning hvor en (største)del vil være på dansk og fælles for alle de studerende fra de to sprogfag og en del vil være opdelt med lektioner der foregår på de to målsprog. Tekster på det ’andet’ sprog læses i oversættelse.

De studerende bliver forud for kurset bedt om at anskaffe sig litteratur via biblioteker og boghandlere, og der udarbejdes et elektronisk kompendium med teoretisk og historisk sekundærlitteratur

Written
Oral
Individual
Collective
Continuous feedback during the course of the semester
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Portfolio
Type of assessment details
Portfolien vil bestå af 3 elementer: et mundtligt oplæg (tæller ¼), en kort skriftlig aflevering (tæller ¼) og en længere afsluttende opgave på 10-12 sider (tæller ½).

Portfolioen skal uploades i DE senest 7. juni 2024.
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Re-exam

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/italiensk/

Criteria for exam assessment
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Written examination, 5 timer under invigilation
Oral examination, 20 min under invigilation
Exam registration requirements

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/italiensk/

Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
Criteria for exam assessment
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Portfolio
Type of assessment details
Portfolien vil bestå af 3 elementer: et mundtligt oplæg (tæller ¼), en kort skriftlig aflevering (tæller ¼) og en længere afsluttende opgave på 10-12 sider (tæller ½).

Portfolioen skal uploades i DE senest 7. juni 2024.
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 84
 • Preparation
 • 325,5
 • English
 • 409,5

Kursusinformation

Language
Italian
Partially in Danish
Course number
HITKF2401U
ECTS
See exam description
Programme level
Full Degree Master
Full Degree Master choice
Duration

1 semester

Placement
Spring
Price

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Schedulegroup
See link to schedule.
Studyboard
Study board of English, Germanic and Romance Studies
Contracting department
 • Department of English, Germanic and Romance Studies
Contracting faculty
 • Faculty of Humanities
Course Coordinators
 • Simon Hartling   (9-786e7274736d667779456d7a7233707a336970)
 • Pia Schwarz Lausten   (7-6f647876776871436b7870316e7831676e)
Saved on the 21-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students