Italiensk - Frit emne med oversættelse

Kursusindhold

Modulet består af to undervisningsforløb.

Oversættelse italiensk-dansk og dansk italiensk
Der opøves færdigheder i følgende:

 • oversætte en italiensk tekst til en korrekt og velfungerende dansk tekst, der præcist gengiver indholdet, bevarer originalens stilniveau og teksttypologisk ækvivalere med originalen
 • oversætte en dansk tekst til et dækkende italiensk ved anvendelse af korrekt italiensk morfologi og syntaks
 • redegøre dækkende for grundlæggende problemstillinger inden for oversættelsesteori og -kritik og komparativ sprog- og teksttypologi og eksemplificere og diskutere disse i forhold til den givne tekst
 • selvstændigt beskrive væsentlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede forskelle mellem italienske og danske tekster og indkredse, hvor disse forskelle kan give anledning til problemer i oversættelsen af en given tekst
 • diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis på systematisk og reflekteret vis
 • udnytte de foreliggende hjælpemidler på en formålstjenlig måde.

 

Italiano aziendale

Obiettivo del corso è l’introduzione alla terminologia aziendale italiana. Le lezioni si sviluppano attorno ad argomenti tipici dell’ambito economico come per esempio l’azienda, i contratti, il business plan, il marketing, l’eCommerce, la globalizzazione nonché la direzione e l’organizzazione aziendale. Il corso contiene esercizi comunicativi pratici sia orali che scritti come presentazioni, richieste, ordini, lettere commerciali, riunioni aziendali, descrizioni prodotti e servizi e simile. Il corso si svolge in lingua italiana con brevi spiegazioni in danese qualora sia opportuno confrontare la cultura e la terminologia italiana con quella danese. Oltre alla letteratura obbligatoria, il docente fornisce materiale e esercizi da scaricare durante il corso.

Engelsk titel

Italian - Free Topic with Translation

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
2 mindre afleveringer undervejs i oversættelsesdelen, et mundtligt oplæg inden for Italiano Aziendale, og en afsluttende 11-15 siders hjemme opgave hvor to spørgsmål, ét inden for oversættelse, ét inden for Italiano Aziendale, besvares
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITKE2301U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
See link to schedule
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Jansen   (6-6c65726e6572446c7971326f7932686f)
 • Carina Graversen   (6-6b7e6e383c3d446c7971326f7932686f)
Gemt den 12-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students