Oversættelse og tværkulturel formidling: Emne inden for oversættelsesstudier

Kursusindhold

Menneske og maskine: Tendenser, udfordringer og perspektiver på oversættelse i dag.

Kurset er delt i to: Den ene del lægger vægten på tekniske sider af oversættelse, dvs. brugen af teknologiske redskaber, mens den anden del ser nærmere på de tekster, genrer og medier der i særlig grad volder problemer for maskinoversættelse.

Oversættelsesteknologi: Her introduceres de værktøjer, som professionelle oversættere bruger i dag. De studerende afprøver værktøjerne med deres egne tekster samt evaluerer kvaliteten af maskinoversættelsen. Ved arbejdet med sprog og teknologi knytter sig nye problemstillinger, fx: Hvilken rolle spiller digitale værktøjer inden for en menneskedrevet branche? Hvordan kan vi være kritiske over for teknologien, men samtidig bruge den som en hjælp? Hvordan ser oversættelsesbranchen ud om ti år? Vil de nye værktøjer betyde et paradigmeskift for oversætteren? Disse og andre spørgsmål diskuteres sideløbende med den praktiske indføring i værktøjerne.

De ”genstridige” tekster: Her stiller vi skarpt på de tekster, genrer og medier, hvor maskinoversættelse har svært ved at løse opgaven på tilfredsstillende vis, fx lyrik eller andre skønlitterære tekster, hvor formen i sig selv udgør et betydningsbærende lag, eller tekster med udbredt brug af talt sprog, der også ofte indeholder dialekt, sociolekt eller andre former for ikke-standard sprog. Det kan også være i forbindelse med undertekster, hvor der som regel kun er plads til en mindre del af det der rent faktisk bliver sagt. Hvad gør disse tekster særligt genstridige for maskinoversættelse? Hvad er det den menneskelige oversætter kan? Hvorfor kan vi (i hvert fald indtil videre) ikke slette den menneskelige faktor af ligningen?

 

Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at forholde sig kritisk disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis gennem arbejdet med konkrete tekster.

Engelsk titel

Topic within Translation Studies

Holdundervisning med diskussion og øvelser i timen, egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt), mundtlige oplæg ved de studerende, samt besøg udefra af praktiserende oversættere.

Tekster vil blive lagt i Absalon

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning). Det kan tages som KA-tilvalg eller frit emnekursus (15 ECTS).

Kurset knytter an til kurset i efteråret 2023 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”, men kan også følges som enkeltstående kursus. I så tilfælde kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Munday, Ramos Pinto & Blakesley (2022): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 5. edition (fås i Academic Books).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 7. juni 2024
Prøveformsdetaljer
En samlet portfolio uploadet i digital eksamen, indeholdende:
• Et mundtligt oplæg
• Et essay
• Afsluttende hjemmeopgave omhandlende en særlig problemstilling inden for pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (10-12 sider)
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HITK13062U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Jansen   (6-7a73807c7380527a877f407d8740767d)
 • Marian Flanagan   (14-7468797068756d736875686e6875476f7c7435727c356b72)
Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students