Italiensk - Regionernes Italien inkl. skriftlig og mundtlig sprogfærdighed (KASF)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions sproglige, historiske, kulturelle og socioøkonomiske særtræk. Parallelt arbejder vi med sprogfærdighed (mundtlig og skriftlig), så I kan præsentere og diskutere emner knyttet til den udvalgte region på et korrekt italiensk, der er tilpasset kommunikationssituation og register.

 

Prendendo spunto dalle diverse regioni italiane e dal loro rapporto fra di loro e all’Italia in generale, ci concentriamo sulle caratteristiche linguistiche, storiche, culturali e socio-economiche di una specifica regione. In parallello, lavoriamo con la competenza linguistica (sia scritta che orale), in modo da rendervi capaci a presentare e discutere argomenti connessi alla regione scelta, in un italiano corretto e adeguato rispetto al registro e alla situazione comunicativa.

 

 

Engelsk titel

Italian - The Regions of Italy incl. Written and Oral Language Proficiency in Italian (KASF)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning (overvejende på italiensk), med skriftlige hjemmeopgaver, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i klassen

Lezioni in classe (prevalentemente in italiano), con compiti scritti da consegnare regolarmente, come anche presentazioni orali e altre attività in classe.

Prøven i regionernes Italien og mundtlig sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i materialet udarbejdet til den
skriftlige prøve i skriftlig sprogfærdighed på italiensk, hvis den skriftlige og
den mundtlige eksamen tages i samme eksamenstermin (ordinær samt syge-
/reeksamen). Prøven kan inkludere yderligere perspektiver inden for det
valgte emne.
Når fagelementet regionernes Italien tages uden tilknytning til fagelementet
skriftlig sprogfærdighed på italiensk aft

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig præsenseksamen: 3 timers / Esame scritto (di presenza): 3 ore
Mundtlig eksamen: 20 minutter/ Esame orale: 20 minuti
Le conoscenze rispetto all’argomento (”L’Italia delle regioni”) e la competenza di espressione orale saranno provate in un esame unico, ma con due voti separati. L’esame orale si basa sul testo dell’esame di espressione scritta, a cui sarà dato un voto separato.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordninær prøve.

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITK03791U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Jansen   (6-6b64716d6471436b7870316e7831676e)
 • Pia Schwarz Lausten   (7-70657977786972446c7971326f7932686f)
 • Carina Graversen   (6-6a7d6d373b3c436b7870316e7831676e)
 • Jacob Giese   (5-696b677567426a776f306d7730666d)
 • Stine Maria Nielsen   (3-767071436b7870316e7831676e)
Gemt den 31-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students