Italian - L’Italia delle regioni

Course content

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions sproglige, historiske, kulturelle og socioøkonomiske særtræk. Parallelt arbejder vi med sprogfærdighed (mundtlig og skriftlig), så I kan præsentere og diskutere emner knyttet til den udvalgte region på et korrekt italiensk, der er tilpasset kommunikationssituation og register.

 

Prendendo spunto dalle diverse regioni italiane e dal loro rapporto fra di loro e all’Italia in generale, ci concentriamo sulle caratteristiche linguistiche, storiche, culturali e socio-economiche di una specifica regione. In parallello, lavoriamo con la competenza linguistica (sia scritta che orale), in modo da rendervi capaci a presentare e discutere argomenti connessi alla regione scelta, in un italiano corretto e adeguato rispetto al registro e alla situazione comunicativa.

Holdundervisning (overvejende på italiensk), med skriftlige hjemmeopgaver, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i klassen

Lezioni in classe (prevalentemente in italiano), con compiti scritti da consegnare regolarmente, come anche presentazioni orali e altre attività in classe.

Written
Oral
Individual
Collective
Continuous feedback during the course of the semester
Peer feedback (Students give each other feedback)
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Portfolio
Type of assessment details
Omfang: 16-20 normalsider
Portfolien består af en række bundne elementer (på italiensk og dansk), hvoraf en del kan udgøres af mundtlige oplæg.
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 84
 • Preparation
 • 325,5
 • English
 • 409,5

Kursusinformation

Language
Italian
Partially in Danish
Course number
HITB00961U
ECTS
15 ECTS
Programme level
Bachelor
Master’s minor subject
Duration

1 semester

Placement
Spring
Schedulegroup
See link to schedule
Studyboard
Study board of English, Germanic and Romance Studies
Contracting department
 • Department of English, Germanic and Romance Studies
Contracting faculty
 • Faculty of Humanities
Course Coordinators
 • Hanne Jansen   (6-716a77736a7749717e7637747e376d74)
 • Pia Schwarz Lausten   (7-766b7f7d7e6f784a727f7738757f386e75)
 • Carina Graversen   (6-7083733d414249717e7637747e376d74)
 • Jacob Giese   (5-6f716d7b6d48707d7536737d366c73)
 • Stine Maria Nielsen   (3-797374466e7b7334717b346a71)
Saved on the 31-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students