ITA Kultur 3: Italiens kultur før 1900 (2019 - studieordning)

Kursusindhold

Kultur 3:

Det italienske forløb:

Kurset består af to parallelle forløb om Italiens kultur før 1900. Dels inden for historie/politik og dels inden for litteratur/kultur. 

I den litteraturhistoriske del slår vi ned på væsentlige begivenheder, strømninger og værker fra og med 1300-tallet, hvor litteratur på italiensk grundlægges, til og med 1800-tallet. I efteråret 2023 vil første del af litteraturhistorieforløbet fokusere på Dante Alighieris Guddommelige Komedie. Anden del vil fokusere på 1800-tallet hvor Italien er præget af Risorgimento-bevægelsen, der fører til samlingen af landet som national stat i 1861. Kurset giver viden om forudsætningerne for opbygning af en italiensk nationalstat og national kultur, og viden om grundlæggende temaer og stilretninger inden for litteratur.

Fælles forelæsning med fransk, tysk og spansk:

Fællesforelæsningen Kultur 3 fokusserer på transkulturelle og fælles-europæiske strømninger før 1900 med særlig fokus på litteratur. Med udgangspunkt i konkrete temaer viser forelæsningerne hvordan nye ideer, samfundsmæssige udviklinger og historiske begivenheder vinder genklang i litteraturen fra den før-moderne verden til idag. Kurset vil formidle færdigheder i at forstå sammenhængen mellem nationale literaturhistorier og transkulturelle strømninger, der påvirkede kunstneriske udtryksformer på tværs af landegrænser. Den sidste del af kurset trækker linjer til nutiden ved at vise hvordan visse træk af den før-nationale verdensorden vender tilbage i form af transnationale udviklinger i globaliseringens tidsalder. Gennemgangen af de enkelte emner introducerer samtidig til forskellige teoretiske og metodiske tilgange til litteraturvidenskabelig og historisk analyse. Desuden vil fællesforelæsningerne introducere til videnskabsteori ud fra en historiografisk og literaturvidenskabligt tilgang.

Engelsk titel

Italian - Culture 3: Italian Culture before 1900

2 timer forelæsning
4 timer holdundervisning

Der udarbejdes et kompendium (trykt og/eller elektronisk) med relevante tekster.

Undervisningen og eksamen foregår fortrinsvis på italiensk.

Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB00881U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Giuseppe Francesco R Persiani   (6-756f70343238426a776f306d7730666d)
 • Matilde Malaspina   (17-7266796e71696a337266716678756e7366456d7a7233707a336970)
Gemt den 12-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students