ITA Propædeutik 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i nedenstående:

 • Forstå talt og skrevet italiensk på et niveau svarende til europæisk referenceramme A2
 • Tale og skrive italiensk på ovennævnte niveau
 • Italiensk morfologi, elementær fonetik og ortografi
Engelsk titel

ITA Propaedeutics 1

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Den aktive undervisningsdeltagelse består af løbende skriftlige afleveringer med et samlet omfang på 6-10 normalsider og en mundtlig præsentation på ca. 5 minutter

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITÆ00051U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Stine Maria Nielsen   (3-756f70426a776f306d7730666d)
Gemt den 12-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students