INDI, Sprog i Mesoamerika 1 (E23)

Kursusindhold

Sprog i Mesoamerika A har som formål at introducere de studerende til fagdisciplinen lingvistik, herunder studiet af sprog generelt og i Mesoamerika, sprogtypologi, samt synkron og diakron sprogbeskrivelse. Specifikt vil studerende arbejde med historisk lingvistiske metoder på udvalgte sprog.

Engelsk titel

Mesoamerican Languages 1

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

 

Målbeskrivelse

BA 2021-studieordning:
Sprog i Mesoamerika 1 (aktivitetskode HINB00471E)

Holdundervisning

Campbell, Lyle (2013) Historical Linguistics: An Introduction (3. udgave). Edinburgh University Press, Edinburgh

Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HINB0106EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se link nedenfor
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christophe Helmke   (4-696d686e466e7b7334717b346a71)
Underviser

Christophe Helmke, cgbh@hum.ku.dk, Mia Lund, dch158@hum.ku.dk

Gemt den 09-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students