INDI, Sprog i Mesoamerika 1 (E23)

Kursusindhold

Sprog i Mesoamerika A har som formål at introducere de studerende til fagdisciplinen lingvistik, herunder studiet af sprog generelt og i Mesoamerika, sprogtypologi, samt synkron og diakron sprogbeskrivelse. Specifikt vil studerende arbejde med historisk lingvistiske metoder på udvalgte sprog.

Engelsk titel

Mesoamerican Languages 1

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

 

Målbeskrivelse

BA 2021-studieordning:
Sprog i Mesoamerika 1 (aktivitetskode HINB00471E)

Holdundervisning

Campbell, Lyle (2013) Historical Linguistics: An Introduction (3. udgave). Edinburgh University Press, Edinburgh

Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HINB0106EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se link nedenfor
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christophe Helmke   (4-6569646a426a776f306d7730666d)
Underviser

Christophe Helmke, cgbh@hum.ku.dk, Mia Lund, dch158@hum.ku.dk

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students