Interkulturelle markedsstudier - Forbrugerkommunikation og interkulturel marketing - tysk

Kursusindhold

Kursets indhold drejer sig om at kunne producere tekster, som her skal forstås bredt, inden for forbrugerkommunikation på det pågældende fremmedsprog og fokuserer på alle de professionelle overvejelser, som er en del af kommunikationsprocessen både i forhold til formidling af fagligt indhold og i forhold til målgruppetilpasning af kommunikationen i den konkrete interkulturelle kontekst.

Teoretisk trækker kurset på begreber og modeller indenfor kommunikation og kommunikationsstrategier, interkulturel markedsføring, interkulturel tekstlingvistik, storytelling, branding og forbrugerkommunikation

Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Communication and Intercultural Marketing - German

Fællesseminarer/​-workshops og holdundervisning.

Alt materiale uploades på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering, 2-3 ns
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Materialet vægter med 1/3 i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Prøvens omfang er
ved 2 studerende 30 minutter og ved 3 studerende 40 minutter. Materialets
omfang er ved 2 studerende 3-5 normalsider og ved 3 studerende 4-6 normalsider. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Eksaminationssprog: Tysk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HIMK03163U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink.
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Petra Daryai-Hansen   (13-756a79776633696d6673786a73456d7a7233707a336970)
Gemt den 24-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students