LIN (INDO BA-tilvalg); Hittitisk

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i det hittitiske sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indoeuropæiske grundsprog. Du lærer at beskrive hittitisk med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for skriftsystem, lydlære, morfologi, syntaks og leksikon og at oversætte og foretage en synkron og diakron analyse af konkrete hittitiske sprogprøver samt at redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af anatolisk.

Engelsk titel

Hittite

Uddannelse

Lingvistik - specialisering i Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Holdundervisning, evt. suppleret med skriftlige øvelser og studenterfremlæggelser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIEB0003FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simon Poulsen   (13-7d73777978387a797f767d6f784a727f7738757f386e75)
 • Matthew Scarborough   (19-7d7184847875873e83737182727f827f8577785078857d3e7b853e747b)
Gemt den 05-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students