HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Udvidet projektorienteret forløb består som udgangspunkt af 4-5 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Opholdet i organisationen udgør maks. 650-750 arbejdstimer. Forløbet skal munde ud i et produkt, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Den studerende deltager desuden i et obligatorisk projektseminar, der har fokus på at sætte forløbet ind i en bredere kontekst og italesætte, hvorledes erfaringer fra forløbet kan bruges fremadrettet og efter en afsluttet uddannelse. Ved projektseminaret vil du få mulighed for at præsentere og diskutere dit projektforløb.

Det udvidede projektorienterede forløb skal godkendes af studienævnet på baggrund af ”Aftale om projektorienteret forløb” indgået mellem institutionen og den studerende.

Den studerende skal kontakte uddannelsesleder Anders Holm Rasmussen, der tildeler en af fagets faste undervisere som vejleder. Vejleder og praktiksted skal underskrive aftalen. Det anbefales at indgå aftale med faglig vejleder inden juleferien.

Tilmelding foretages ikke i Selvbetjeningen. Send i stedet - fra og med den ordinære tilmeldingsperiode og til og med udløbet af eftertilmeldingsperioden - den udfyldte og underskrevne "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb

Uddannelse

Historie 
Udvidet projektorienteret forløb (HHIK13011E) 
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Praktik / andet

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK14011U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Praktik
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Sofie Lene Bak   (6-827c7e3a383f48707d7536737d366c73)
  • Anders Holm Rasmussen   (5-686f767374476f7c7435727c356b72)
Gemt den 08-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students