HIS 3. Valgets idéhistorie

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023


HIS 3. Valgets idéhistorie
Politiske valg er en nøgleinstitution i det moderne repræsentative styre. Ofte identificeres demokrati med afholdelsen af regelmæssige valg, og valgdagen fejres som ”demokratiets festdag”. Der blev imidlertid afholdt valg længe før det moderne repræsentative styres fremkomst, og valg afholdes i dag også i autoritære stater. I antikken og helt frem til slutningen af det 18. århundrede blev valg generelt betragtet som en aristokratisk udvælgelsesmetode, som adskilte sig fra den demokratiske lodtrækning.

Ambitionen med kurset er at undersøge, hvordan valg er gået fra at blive betragtet som en aristokratisk institution til at blive betragtet som en demokratisk nøgleinstitution? Vi vil undersøge valgets vestlige idéhistorie med henblik på at identificere de centrale idémæssige forskydninger, der er på spil i denne forandring i opfattelsen af politiske valg.

Kurset har sit kronologiske hovedfokus på det moderne repræsentative styres oprindelse i forbindelse med den engelske, amerikanske og franske revolution og dets vestlige institutionalisering i løbet af det 19. århundrede. Kildematerialet består primært af tekster af nogle af de politiske tænkere, der har spillet en central rolle i den forbindelse, heriblandt John Locke, Jean-Jacques Rousseau, James Madison og Emmanuel-Joseph Sieyès. Vi vil desuden sammenligne med førmoderne opfattelser af forholdet mellem valg og demokrati og trække tråde frem til det 20. og 21. århundrede, hvor bl.a. valgretsudvidelser, partiernes udvikling, massemedier, meningsmålinger og nye tanker om repræsentation, repræsentativitet og legitimitet har suppleret, forandret og udfordret valginstitutionen.

Kurset udspringer af underviserens ph.d.-projekt.

Engelsk titel

HIS 3. Valgets idéhistorie

Uddannelse

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

- Bernard Manin: The principles of representative government. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1997 [1995] [Det meste af bogen læses på kurset. Den kan købes som paperback via internetboghandlere eller tilgås som ebog via REX].

Øvrige tekster vil kunne tilgås via REX eller blive lagt op på absalon.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03935U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anton Sylvest Lilleør   (22-657278737232777d707a69777832706d707069736976446c7971326f7932686f)
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students