HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie

Hvorfor er nogle dele af verden rigere end andre? Hvorfor blev det globale nord verdens dominerende region? Og hvad er det globale syds muligheder for at ændre på dette? I dette kursus undersøger vi, hvordan teorier om verdenssystemet har behandlet disse spørgsmål. Det er en intellektuel tradition, der opererer med en skelnen mellem et dominerende center, som udbytter en undertrykt periferi. I kurset analyserer vi denne teoriretning ved hjælp af idéhistorisk metode. Med udgangspunkt i Quentin Skinners historiske kontekstualisme og Reinhart Kosellecks begrebshistorie vil vi undersøge, hvordan, i hvilke sammenhænge og med hvilke intentioner tænkere som Samir Amin, Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein og Giovanni Arrighi har udfordret moderniseringsteori, traditionel verdenshistorie og konkurrerende fortællinger om kapitalismens fremkomst.

Engelsk titel

HIS 2. Verdenssystemets idéhistorie

Uddannelse

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E) 
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK03981E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK13981E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Der er ingen grundbog. Teksterne bliver lagt op på Absalon i god tid før kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03922U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Jensen   (12-6d64667265316d6871766871436b7870316e7831676e)
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students