HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2023
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2023
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere

Kurset er en praktisk introduktion til en palet af muligheder for at bruge digitale redskaber i en historisk undersøgelse.

Kurset lærer dig de første trin i to forskellige metoder:

 • Den ene er at lave en datastruktur som egner sig til et givet historisk kildemateriale og en given problemstilling. Vægten her ligger på at åbne for it-baseret analyse af dit eget materiale.
 • Den anden er at udnytte eksisterende digitalt kildemateriale af flere forskellige slags ved hjælp af egnede programmer. Vægten her ligger på Historical Big Data: Få resultater ud af massive kildekomplekser som Link-Lives eller Google Books.


I kurset arbejder vi først og fremmest i praksis med øvelser, så du lærer nok til at forstå metoderne, kunne vælge og tilpasse dem kritisk, og starte et projekt selv uden at stå på bar bund. Udgangspunktet for alle øvelser er Danmark i det lange 19. århundrede. Kurset rummer derfor også læsning om det danske samfund i perioden, så det ikke bare er metodeøvelser uden kontekst.

Vi læser om teorien bag datastrukturer og databehandling, praktiske anvisninger, og gode eksempler på andres projekter.

Engelsk titel

HIS 2. Digitale forskningsredskaber for historikere

Uddannelse

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E) 
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK03981E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK13981E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

E-kompendium i Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03921U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Gunner Lind   (4-6e6b7066426a776f306d7730666d)
 • Line Hjorth-Moritzsen   (3-6f6b70436b7870316e7831676e)
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students