HIS 28. (BA-tilvalg) Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2024

HIS 28. (BA-tilvalg) Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023
Det 20. århundrede var demokratiets tidsalder. Her blev Danmark for alvor et demokrati, som alle centrale samfundsaktører tilsluttede sig. Perioden var dog også kendetegnet ved ideologiske kampe, frygt for demokratiets indre fjender og radikale forslag til udvidelser af folkestyret i retning af et mere lige og friere samfund.

I dette kursus skal vi blive klogere på danske partier, politikere og intellektuelles forestillinger og forventninger til demokratiet gennem de sidste 100 år. Vi kommer bl.a. til at beskæftige os med konkurrerende forestillinger om demokrati som styreform og som livsform samt de tidspunkter, hvor debatten om demokratiets principper rykkede til andre sfærer end den politiske. Det gælder bl.a. mellemkrigstiden og den tidlige efterkrigstids intense demokratidebat, 1970’ernes kamp for mere medbestemmelse og økonomisk demokrati samt 1990’erne, hvor det liberale, parlamentariske demokrati opnåede status som endemålet for demokratiudviklingen.

Kurset indledes med en introduktion til begrebshistorisk teori og metode.

Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Demokratiets Danmarkshistorie 1915-2023

Uddannelse

Historie
Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / forelæsninger

Kildetekster og sekundærlitteratur vil være at finde i kursusrummet på absalon.

Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB14286U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Vestermark Køber   (13-7772807d727f3b787c726f727f4d75827a3b78823b7178)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students