HIS 28. (BA-tilvalg) Slaveri i den antikke græske verden

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2024

HIS 28. (BA-tilvalg) Slaveri i den antikke græske verden
Slaveri var endemisk i den antikke græske verden. I alle dele af økonomien, i hjemmet og i det offentlige liv arbejdede slavergjorte mennesker for og ved siden af de frie, og der er almindelig enighed om blandt forskere, at antikkens Grækenland udgjorde et af de få historiske slavesamfund, dvs. at et flertal af indbyggerne var afhængige af slavegjortes arbejde for livets opretholdelse.

Vi undersøger slaveriet i den antikke græske verden fra ca. 700 f.v.t. til ca. 100 f.v.t. i første omgang med særligt henblik på de slavegjordes forhold, deres oprindelse og deres betydning for den antikke græske økonomi. Derudover vil tre hovedproblemer, som netop nu har forskningens interesse, stå centralt for vores undersøgelse:

1. Hvad præcis var en slave i antikkens Grækenland? Spørgsmålet kan virke simpelt, men forskningen har over de seneste årtier være delt mellem historikere, der ser slaveri som en grundlæggende økonomisk og juridisk institution og andre, der betragter slaveri som en social relation, tvetydig og fuld af gråzoner. I forlængelse heraf udestår et interessant spørgsmål om selve begrebet slaveri, der normalt forstås som et universelt, socialt og økonomisk fænomen. Men i hvilken grad ligner slaveriet i den antikke græske verden slaveriet i den senere transatlantiske verden? Og hvordan kan den komparative vinkel støtte eller komplicere vores fortolkninger?

2. Hvilke forestillinger knyttede sig til de slavegjorte? Vi forsøger at tegne et billede af ”l'esclave imaginaire" og undersøger i hvilket omfang og hvordan forskellige stereotyper—herunder både etniske og sociale—understøttede og legitimerede slaveriet.

3. Et sidste vigtigt spørgsmål knytter sig til slaveriets betydning for de græske bystaters sociale og politiske udvikling og indretning. De græske bystater regeredes af deres frie mandlige borger, og de institutioner—domstole, råd, forsamlinger, osv.—de udviklede til at ordne deres fælles anliggender og løse indbyrdes konflikter har haft dyb indflydelse på ikke blot bystatssamfundenes historie og de livsvilkår de bød deres indbyggere, de har også været et spejl for udviklingen af moderne, liberale demokratier som vores eget. Men i hvilket omfang var de frie mandlige borgeres deltagelse i politik afhængig af slaver og deres arbejde? Og hvad betød idéer og slaveri og frihed for udviklingen af verdens første demokratier?

Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Slaveri i den antikke græske verden

Uddannelse

Historie
Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / forelæsninger

- K. Vlassopoulos: Historicising Ancient Slavery. Edinburgh, 2023.
- D. Lewis: Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context, c.800-146 BC. Oxford, 2018.
- R. Zelnick-Abramovitz: Not Wholly Free. The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World. Leiden, 2005.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB14282U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Ammitzbøll Thomsen   (5-6866727279456d7a7233707a336970)
Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students