HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion

Kursusindhold

Få overblik på Historie, lektionskatalog forår 2024

HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion
Den europæiske oplysningstid (ca. 1650 – 1800) var en konfliktfyldt periode, hvor hierarkiske og patriarkalske normer og luthersk autoritetskultur blev udfordret af nye ideer om meritokrati, ligestilling og personlige religiøse erfaringer. Dette kursus handler om, hvordan sammenstødet mellem gamle og nye normer og værdier blev forhandlet i den skriftlige debatkultur og i personlige møder og diskussioner. Kønsroller og familienormer var centrale debatemner i oplysningstiden, ligeledes nye ideer om, at individet skulle gøre sig fortjent til sin arbejdsmæssige position gennem uddannelse og personlige egenskaber. Religiøse vækkelsesbevægelser mødtes i private forsamlinger uden kirkeligt opsyn. Det var strømninger, som i samtiden blev imødegået af nye hierarkier og biologiserende rationaler og af bestræbelser på at fastholde statslige enhedskirker. I kølvandet på disse bevægelser og modbevægelser opstod der radikale grupper og individer. Vi skal læse kilder og fagtekster, som belyser dannelsen af en ny normkultur og af radikale opfattelser af ligestilling og personlig bemyndigelse. Endvidere gennemgår vi moderne teorier om radikaliseringsprocesser og hvordan dissens undertiden bliver formidlet gennem alternative kommunikationsformer.

Holdundervisningen vil blive suppleret med skriftlige øvelser og individuel vejledning med fokus på de studerendes eksamensopgaver.

Engelsk titel

HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / forelæsninger

Litteraturen til kurset vil være en grundbog og et kompendium med kilder og faglitteratur.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB04763U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Juliane Engelhardt   (7-717c737068756c476f7c7435727c356b72)
Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students