HIS 73. Velfærdsstat og børneforsorg i Danmark i det 20. årh.

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 73. Velfærdsstat og børneforsorg i Danmark i det 20. årh.

På dette kursus vil vi beskæftige os med den danske velfærdsstats udvikling generelt, og hvordan børneforsorgen specifikt passer ind i den udvikling. Perioden vi dækker er primært fra slutningen af 1800-tallet til midt i 1900-tallet. Vi vil læse om velfærdsstaten tidlige udvikling, og diskutere forskellige teorier der berører dette, og vi vil gå nærmere ind på udviklingen af den moderne børneforsorg, og se på hvordan den også kan behandles metodisk og teoretisk. På kursets arkiv-del arbejder vi på Københavns Stadsarkiv, hvor de studerende får udleveret originale børneforsorgssager fra begyndelsen af det 20. årh., som de skal skrive en opgave ud fra.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Engelsk titel

HIS 73. Velfærdsstat og børneforsorg i Danmark i det 20. årh.

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / andet

Et kompendium vil blive gjort tilgængelig på Absalon.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • Total
 • 196,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB04733U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Edelberg   (8-6766676e64677469426a776f306d7730666d)
Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students