HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850

Kurset undersøger, hvordan københavnerne levede (med hinanden) i enevældens residensstad før voldene blev sløjfet og København udviklede sig til en moderne storby. Særligt forholdet mellem byens indbyggere og de lokale myndigheder og statsmagten, vil blive undersøgt. Ved at se nærmere på modsætninger og konflikter i det københavnske byrum kan vi tegne konturerne af de sociale og kulturelle hierarkier og dominansforhold, der eksisterede under overfladen i den præ-industrielle by. Dertil vil forandringerne i beboernes sociale praksis blive grundigt diskuteret på kurset og eksemplificeret med sager og arkivalier, der bringer os tættere på fortidens mennesker og deres livsvilkår.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Engelsk titel

HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

- Peter Wessel Hansen: Med vold og magt 1700-1850 (København og historien, 5). København, Gads Forlag, 2022.
- Peter Henningsen og Ulrik Langen: Hundemordet i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København, JP-Forlag, 2010.

Foruden kompendie og skriftligt kildemateriale.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • Total
 • 196,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB04731U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Langen   (6-6e6370696770426a776f306d7730666d)
Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students