HIS 75. Dansk sikkerhedspolitik 1933-2023

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 75. Dansk sikkerhedspolitik 1933-2023

Dansk sikkerhedspolitik har gennemgået dramatiske ændringer i de seneste knap 100 år. I begyndelsen af det tyvende århundrede førte Danmark en afmilitariseret neutralitetspolitik, under den kolde krig blev Danmark medlem af NATO og førte frem til Berlinmurens fald en forsigtig brobygningspolitik. Efter den kolde krig er dansk sikkerhedspolitik blevet militariseret, og Danmark har siden 1990’erne deltaget i adskillige krige og konflikter. I kurset vil vi læse om de forskellige faser, og vi skal diskutere og analysere, hvorfor dansk sikkerhedspolitik ændrede karakter.

I de enkelte kursusgange vil vi diskutere samspillet mellem indenrigs- og udenrigspolitik og det internationale systems betydning for småstaters sikkerhedspolitiske adfærd. Desuden vil vi diskutere problematikker som sikkerhed og fred, men også nye sikkerhedspolitiske dagsordner som bæredygtighed, klimadiplomati og menneskerettigheder.

Petitum vil bestå af både historisk og politologisk literatur, og desuden vil der være rig lejlighed til at inddrage skriftlige kilder fra samtiden til at analysere den førte sikkerhedspolitik.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Engelsk titel

HIS 75. Dansk sikkerhedspolitik 1933-2023

Uddannelse

Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (HHIB00751E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

I kurset skal vi læse fra gang til gang, men alle anbefales at læse en enkelt bog som baggrund:

- Bo Lidegaard: En fortælling om Danmark i det 20. århundrede.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 67,5
 • Total
 • 196,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB03752U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Mølgaard Mariager   (9-777266776e666c6a77456d7a7233707a336970)
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students