HIS 71. Besættelsestiden (1940-1945) i dansk og udenlandsk historieskrivning

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 71. Besættelsestiden (1940-1945) i dansk og udenlandsk historieskrivning

Siden 1945 har besættelseshistorien indtaget en særlig plads i dansk historieskrivning. Det har der været mange grunde til. De såkaldte ’fem forbandede år’ hører til de mest dramatiske år i den nyere Danmarkshistorie, og aktørernes og øjenvidnernes beretninger bidrog til denne særstatus. Besættelsen hører til den mest udforskede del af Danmarkshistorien, men den er dog samtidig kendetegnet ved ganske få udblik på den omgivende verden. At en betydelig del af besættelseshistorien har haft et nationalt blik kan forekomme paradoksalt, da besættelsen af Danmark netop var resultatet af et stormagtsopgør, der siden udviklede sig til en verdenskrig. De sidste 15-20 år har historieskrivningen begyndt at tage en drejning væk fra det nationale fokus. Besættelsens af landet er i stigende grad blevet set i et internationalt perspektiv. Uanset om invasionskampene under krigen varede timer eller uger var reaktionerne meget identiske i Europa uanset om det handlede om samarbejde med besættelsesmagten eller modstand. Vi vil derfor på dette kursus læses os ind på den nyere forskning, som ser på den danske reaktion på den tyske besættelse i en international sammenhæng.

På dette kursus vil vi sammenligne det danske samarbejde med besættelsesmagten med andre former for ufrivillig statskollaboration i Europa. Vores læsning af forskningen skal sættes os i stand til lave komparationer med andre landes status og reaktionsmønstre. Vi skal læse den nyeste forskning om dansk økonomi og erhvervsinteresser globalt under Anden Verdenskrig. Den nyere forskning i de økonomiske forhold giver os også mulighed for at analysere de skiftende strategier, som skulle sikre overlevelse og siden fastholdelse af danske pladser på det internationale marked efter krigsafslutningen. En del af besættelseshistorien omhandler også den frivillige og ideologiske kollaboration med besættelsesmagten i form af de omkring 6.000 danskere, som kæmpede på tysk side på Østfronten fra 1941-45. Den nyeste forskning på dette felt ser de danske frivillige i tysk krigstjeneste i et internationalt perspektiv, som inkluderer den tyske racekrig og Holocaust.

Målet med kurset bliver at hæve det nationale blik på besættelsen og se Danmarks ageren mellem stormagtsinteresser både i tiden op, under besættelsen og ikke mindst i tiden efter maj 1945. Vi kommer også til at stifte bekendtskab med nogle af besættelseshistoriens originalkilder, der nyligt er blevet gjort frit tilgængelige.


Humanistisk videnskabsteori
I tilknytning til Introduktion til Historievidenskab følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Engelsk titel

HIS 71. Besættelsestiden (1940-1945) i dansk og udenlandsk historieskrivning

Uddannelse

Område 1: introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori (HHIB00711E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 187
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB03714U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Ammitzbøll Thomsen   (5-6664707077436b7870316e7831676e)
  Humanistisk videnskabsteori
 • Anne Folke Henningsen   (5-69726f6e68436b7870316e7831676e)
  Humanistisk videnskabsteori
 • Steen Andersen   (6-7a6f66353939446c7971326f7932686f)
  Område 1
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students