HIS 71. Danskernes kolde krig 1945-1991

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 71. Danskernes kolde krig 1945-1991

På dette kursus vil vi undersøge, hvordan den kolde krig kom til at påvirke den danske befolknings hverdag. Det er historien om arbejdsmarkedspolitiske konflikter mellem kommunister og socialdemokrater, om socialdemokratisk og borgerlig antikommunisme, om centrum-højres kamp mod doktrinær systemtænkning samt om Det Nye Venstres indtog både i fagbevægelsen og som ny veluddannet middelklasseaktør i protestbevægelser og universitetsmiljøer. Danskernes kolde krig handler også om overvågningssamfundet, amerikanisering, atomkultur og miljøbevidsthed og om, hvordan velfærdssamfundets udvikling kom til at hænge uløseligt sammen med landets sikkerhedspolitiske situation.

Petitum vil bestå af blandt andet historiske, literaturvidenskabelige og kunsthistoriske værker, og der vil være rig lejlighed til at inddrage samtidige kilder til at belyse og diskutere centrale problemstillinger.


Humanistisk videnskabsteori
I tilknytning til Introduktion til Historievidenskab følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Engelsk titel

HIS 71. Danskernes kolde krig 1945-1991

Uddannelse

Område 1: introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori (HHIB00711E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

Anbefales at læse som baggrund  [e-adgang]:
- Henrik S. Nissen: Landet blev by 1950-1970. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 14. København: Politiken og Gyldendal, 1991/2004.
- Poul Villaume: Lavvækst og frontdannelser. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 15. København: Gyldendal og Politiken, 2005.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 187
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB03712U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Ammitzbøll Thomsen   (5-6866727279456d7a7233707a336970)
  Humanistisk videnskabsteori
 • Anne Folke Henningsen   (5-6b7471706a456d7a7233707a336970)
  Humanistisk videnskabsteori
 • Rasmus Mølgaard Mariager   (9-777266776e666c6a77456d7a7233707a336970)
  Område 1
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students