HIS 71. Demokrati i Athen 508/7 til 322/1 f.v.t.

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 71. Demokrati i Athen 508/7 til 322/1 f.v.t. 

I året 508/7 f.v.t kastede borgerne i den græske bystat Athen sig ud i et bemærkelsesværdigt eksperiment, der tog udgangspunkt i en simpel—men også radikal—tanke, nemlig borgernes politiske ligestilling. På trods af både ydre og indre kritikere og fjender holdt athenerne i de næste godt 200 år fast i deres demokratia gennem epidemi, nederlag i krig, og oligarkiske kup. Et altafgørende spørgsmål for vores forståelse af det klassiske athenske demokrati er derfor, hvordan athenerne opretholdt tilslutningen til demokratiet i såvel kriser som triumfer? Og svarene har potentielt langtrækkende konsekvenser for vores forståelse af demokrater og demokratier til andre tider – ikke mindst vores eget.

Målet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i det klassiske Athens historie og på den baggrund foretage en fælles udforskning af en velafgrænset og for perioden central problemstilling.

Kurset består af to dele. Den første del er en indføring i periodens vigtigste begivenheder, med særlig fokus på udviklingen af demokratiske institutioner i bystaten Athen. I den forbindelse skal vi (1) stifte bekendtskab med både hovedstrømninger og nybrud i den moderne historieskrivning om emnet og (2) begynde udforskningen af det store og varierede kildemateriale (i oversættelse), der danner grundlaget for vores viden. I kursets anden del vil vi fokusere på spørgsmålet om grundlaget for det athenske demokratis bemærkelsesværdige levedygtighed og i fællesskab forsøge at besvare spørgsmålet: hvordan blev det athenske demokrati levedygtigt? 

Undervisningen vil tage to hovedformer: Underviser-ledte seminarer (her tager vores diskussion udgangspunkt i et oplæg af underviseren) og studenter-ledte seminarer (her planlægger grupper af studerende på skift og under vejledning undervisningen). Begge former forudsætter en høj grad af aktiv undervisningsdeltagelse.


Humanistisk videnskabsteori
I tilknytning til Introduktion til Historievidenskab følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Engelsk titel

HIS 71. Demokrati i Athen 508/7 til 322/1 f.v.t.

Uddannelse

Område 1: introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori (HHIB00711E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

Se i kursusrummet på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 187
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB03711U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Ammitzbøll Thomsen   (5-6c6a76767d49717e7637747e376d74)
  Område 1 + Humanistisk videnskabsteori
 • Anne Folke Henningsen   (5-6f7875746e49717e7637747e376d74)
  Humanistisk videnskabsteori
Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students