HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023

HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik

Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan – eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør, dvs. bliver bevidste om det og forhåbentlig bedre til det. Derfor indeholder undervisningen også elementer af videnskabsteori.

Undervisningen omfatter 2 x 2 ugentlige holdtimer samt en ugentlig forelæsning på 2 timer fælles for hele årgangen.

Holdtimerne består primært af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Forelæsningerne supplerer holdundervisningen bl.a. med historiografi (historieskrivningens historie) og studieteknik.

Undervejs i semestret skal der afleveres to øvelsesopgaver på henholdsvis ca. 5 og ca. 10 sider, som man får tilbage med feedback. Øvelsesopgaverne skal godkendes af underviseren, hvilket ikke betyder, at de skal have et bestemt fagligt niveau – det er øvelse, ikke en ekstra eksamen –men at de skal repræsentere en seriøs arbejdsindsats.

For at gå til ordinær eksamen er det en forudsætning, at man har fået godkendt begge øvelsesopgaver og er mødt op til 80 % af forelæsningerne, dvs. 11 ud af 14.

Pensum er fælles og består i en grundbog og et kompendium, i alt ca. 500 sider, der er fælles for alle hold, og som sammen med den fælles undervisningsplan og forelæsningerne fastlægges af en koordinator.

Ordinær eksamen er en bunden hjemmeopgave på 11-15 sider, der har form af besvarelse af en række spørgsmål til et kildemateriale på ca. 30 sider. Der gives tre hele dage (72 timer) til besvarelsen, der er individuel og bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. I øvrigt henvises til studieordningen.

Engelsk titel

HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik

Uddannelse

Metode 1: historisk kildekritik (HHIB00701E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB03701U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Sebastian Olden-Jørgensen   (5-7471696a73456d7a7233707a336970)
  Koordinator
 • Jennie Sejr Junghans   (3-6d766d436b7870316e7831676e)
 • Morten Fink-Jensen   (10-7375787a6b746c6f747146717b346a71)
 • Avner Shamir   (6-6d6a723c383e466e7b7334717b346a71)
Gemt den 17-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students