ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Kursusindhold

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi
På fagelementet Politik og økonomi undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

For at gå til ordinær eksamen er det en forudsætning, at den studerende holder et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen.

Engelsk titel

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Kompendium samt materiale til download fra Absalon og www.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIÅ14271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Jensen   (12-72696b776a36726d767b6d7648707d7536737d366c73)
Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students