ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Kursusindhold

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi
På fagelementet Politik og økonomi undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

For at gå til ordinær eksamen er det en forudsætning, at den studerende holder et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen.

Engelsk titel

ÅU HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Kompendium samt materiale til download fra Absalon og www.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIÅ14271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Jensen   (12-706769756834706b74796b74466e7b7334717b346a71)
Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students