GRØ, Skriftlig grønlandsk med grammatik (E23)

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således. At den studerende får

Viden om

· grønlandske tekster (et repræsentativt udsnit fra de sidste 100 år).

· generel grønlandsk grammatik (særligt syntaktiske konstruktioner).

· sprogtypologiske forskelle mellem grønlandsk og dansk.

Færdigheder i at

· skriftligt oversætte og referere normalprosa fra grønlandsk til flydende dansk.

· redegøre skriftligt for aspekter af grønlandsk grammatik inden for det syntaktiske område.

Kompetencer i at

· læse, forstå og oversætte samt referere grønlandske tekster hovedsageligt i den nugældende retskrivning men også i Kleinschmidts retskrivning.

· forholde sig analyserende til det grønlandske sprog.

Engelsk titel

Written Greenlandic with Grammar

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Skriftlig grønlandsk med grammatik (aktivitetskode HESK03451E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Masters til kopiering

BA i Grønlandske og arktiske studier eller lignende

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Mindst 75 % fremmøde
• 2 mundtlige oplæg på grønlandsk af 10 min varighed med udgangspunkt i den studerendes egne skriftlige fremstillinger på grønlandsk
på 2 normalsider for hvert oplæg. Oplæg og skriftlige fremstillinger
skal godkendes af underviser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 300,5
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAK0103EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Naja Blytmann Trondhjem   (9-7b7976756b6f716c74476f7c7435727c356b72)
Underviser

Naja Trondhjem, trondhjem@hum.ku.dk
Marie Møller Udvang, mmu@hum.ku.dk

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students