GRØ, Det moderne Grønland – samtidsanalyse (E23)

Kursusindhold

Grønland markerer sig stadigt stærkere og mere selvstændigt i forhold til Danmark og omverdenen.

Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til det moderne Grønland. Efter flere hundred års status som dansk koloni har Grønland gennem gennem de sidste 70 år været karakteriseret af afkoloniserings- og nationsdannelsesprocesser. Spørgsmålet om det grønlandske folks selvbestemmelsesret går som en rød tråd gennem de seneste årtiers diskussioner om selvstyre og selvstændighed.

Med udgangspunkt i aktuelle cases og samfundsmæssige udfordringer relateret til f.eks. globalisering, urbanisering, miljø, kultur, uddannelse, økonomi, styreformer og politik diskuteres problemkomplekser og diskurser i et samtidsanalytisk perspektiv. Diskussionerne vil endvidere relatere sig til nyere primært samfunds- og humanvidenskabelige teorier inden for disse områder.

Kurset består af flere elementer: 1) kursusundervisning (forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussion mv.), 2) projektarbejde og 3) opgaveskrivning (projektstyring, litteratursøgning, øvelser mv.).

Engelsk titel

Contemporary Greenland

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning
Aktuelle kultur- og samfundsforhold i Grønland (aktivitetskode HESB00741E)

BA 2019-tilvalgsordning
Aktuelle kultur- og samfundsforhold i Grønland (aktivitetskode HESB10141E)

KA 2019 tilvalg
Specialiseret emne i arktisk kultur og samfund (aktivitetskode HESK13011)

Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og tekstdiskussioner. Studerende vil yderligere få individuel opgavevejledning

Masters til kopiering og online materiale i Absalon

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Eksamen: Fri hjemmeopgave på 11-15 normalsider

Pensum: Den eksaminationsberettigede underviser sammensætter et pensum på 450-500 normalsider. Derudover skal eksaminanden sammensætte et pensum på 600-650 normalsider
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Eksamen: Fri hjemmeopgave på 11-15 normalsider

Pensum: Den eksaminationsberettigede underviser sammensætter et pensum på 450-500 normalsider. Derudover skal eksaminanden sammensætte et pensum på 600-650 normalsider
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Eksamen: Fri hjemmeopgave på 21-25 normalsider

Pensum: Eksaminanden opgiver 1200-1500 normalsider
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 327,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAB0105EU
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Thue Thuesen   (8-77786c7969776972446c7971326f7932686f)
Underviser

Søren Thuesen, sthuesen@hum.ku.dk
Poul Klitgaard, poul.klitgaard@hum.ku.dk

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students