GRØ, Grønlandsk kommunikation C (F24)

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvori den studerende lærer at formulere selvstændige tekster på baggrund af et sikkert kendskab til den centrale grønlandske grammatik, herunder sætningsopbygning, orddannelse samt morfofonologi og almindelig markering af tid på grønlandsk. Herunder at den studerende anvender almene sætnings- og orddannelsesprincipper med mindst to verbale led. Undervisningen giver færdigheder i at forstå og genfortælle tekster på dansk og grønlandsk samt at samtale samtale om en given tekst.

Engelsk titel

Greenlandic Communication C

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordningen for bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier 2019.

 

Målbeskrivelse

2019-studieordning  
Grønlandsk kommunikation C (HESB00791E) 
 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver (f.eks. referatskrivning etc.). Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk analyse.

Masters til kopiering

Undervisningen veksler mellem forskellige former, og der forventes aktiv deltagelse fra studerende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAB0104FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Naja Blytmann Trondhjem   (9-77757271676b6d6870436b7870316e7831676e)
Underviser

Naja Trondhjem trondhjem@hum.ku.dk
Marie Møller Udvang mmu@hum.ku.dk
NN

Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students