GRØ, Grønlandsk kommunikation A (F24)

Kursusindhold

Eksaminanden har

Viden om

· den centrale grønlandske grammatik, herunder sætningsopbygning, orddannelse samt morfofonologi.

Færdigheder i at

· oversætte lettere grønlandske tekster til dansk og lettere danske tekster til grønlandsk.

· analysere simple sætningstyper og lettere komplekse ord

· føre simpel dialog på grønlandsk.

· anvende det grundlæggende ordforråd samt beherske retskrivningsnormerne i grønlandsk.

Kompetencer til at

· forstå forskelle mellem sætningsopbygning på dansk og grønlandsk.

· forholde sig analytisk til grønlandske grammatik med udgangspunkt i generelle syntaktiske og morfologiske teorier.

· forstå og anvende simpelt grønlandsk.

. føre en enkel samtale på vestgrønlandsk.

Engelsk titel

Greenlandic communication A

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning  Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning
Grønlandsk kommunikation A (aktivitetskode HESB00761E)

BA-tilvalg 2019-ordning
Grønlandsk kommunikation A (aktivitetskode HESB10161E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af grammatik- og oversættelsesopgaver.

Undervisningsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt. En liste over bøger vil ligeledes blive distribueret

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Eksamen er en bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Se relevant studieordning på http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAB0102FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Møller Udvang   (3-707078436b7870316e7831676e)
Underviser

Marie Møller Udvang mmu@hum.ku.dk
NN

Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students