GRØ, Politiske og sociale processer i Arktis (F24)

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale begreber knyttet til studiet af samfunds- og kulturforhold i Arktis og lægger op til en forståelse af historiske såvel som nyere tids problemstillinger. Kursets sammenkædning af Grønlands koloniale relationer med nyere tendenser i hele Arktis giver en unik mulighed for at forstå forskellige processer, som har formet og som former det kulturelle, økonomiske, politiske og sociale liv.

Kurset giver for det første den studerende mulighed for at beskæftige sig med nutidige problemstillinger knyttet til Arktis (fx region-building, industrialisering, militarisering, klimaændringer, urbanisering, turisme og sundhed) og at forstå og kritisk kontekstualisere væsentlige problemstillinger og processer knyttet til arktiske samfund.  Kurset indfører desuden den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til kolonitidens Grønland, dvs. perioden fra 1721-1950. Generelle diskussioner vil fokusere på dansk kolonialisme i komparativt perspektiv, asymmetriske magtrelationer, institutionaliserede kulturmøder, urbanisering mv. Der arbejdes med kilder ved hjælp af historisk kildekritik og tekstanalytiske metoder på basalt niveau.

 
Engelsk titel

Politiske og sociale processer i Arktis

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019
Målbeskrivelse

BA 2019 studieordning
Politiske og sociale processer i Arktis (aktivitetskode HESB000721E)

BA tilvalg 2019-studieordning
Politiske og sociale processer i Arktis (aktivitetskode HESB10121E)

KA tilvalg 2019-studieordning
Samfunds- og kulturanalytisk emne (aktivitetskode HESK13461E)

Forelæsninger, tekstdiskussioner, øvelser og workathons

Undervisningsmateriale vil være tilgængeligt som masters eller være online

Der er en del tekster på engelsk

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 342
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAB0100FU
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Thue Thuesen   (8-87887c8979877982547c8981427f8942787f)
Underviser

Søren Thuesen, sthuesen@hum.ku.dk

Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students