GRØ, Inuit Kultur og Samfund (E23)

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. Relevante teorier, metoder og diskussioner for det regionale studie af inuits kultur- og samfundsforhold introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur. Der arbejdes ligeledes med opgaveskrivning og mundtlige oplæg som en del af undervisningen.

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019
 • Fagstudieordning bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Kurset henvender sig til BA-studerende på Grønlandske og arktiske studier samt til tilvalgsstuderende, som vil styrke deres viden om inuits kultur og samfundsforhold i før-kolonial og nyere tid, samt de historiske dynamikker, som har fundet sted i Arktis.

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetskode HESB00711E)

BA tilvalg 2019-studiordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetetskode HESB10111E)

 

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende som inkluderer kortere oplæg samt mindre procesopgave.

Masters til kopiering og online materiale i Absalon

Der er mange tekster på engelsk.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt, hvor noget er skriftligt og andet mundtligt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen (fx afleverer procesopgave og laver mundtlig foredrag

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 286,5
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAB0100EU
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se link nedenfor
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Thue Thuesen   (8-75766a7767756770426a776f306d7730666d)
Underviser

Søren Thuesen sthuesen@hum.ku.dk
NN

Gemt den 15-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students