GRØ, Propædeutik 2: Grønlandsk sprogintroduktion (F24)

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene.

Undervisningen skal styrke den studerendes evne til at:

 • udtale og forstå elementær grønlandsk
 • oplæse og oversætte enkle grønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal kompleksitet til dansk,
 • forstå og anvende grundlæggende grønlandske gloser,
 • foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler,
 • forstå elementær grønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi),
 • forstå elementær fonetik.
Engelsk titel

Greenlandic Language Introduction (Propaedeutics) 2

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion 2 (aktivitetskode HESÆ00041E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekst-læsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stile-øvelser samt træning i udtale og samtale).

I undervisningen anvendes bogen "28 læsestykker i grønlandsk" (Christian Berthelsen 2013), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit”, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al. 2010), Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen og Kirsten Gade Jones 2011), "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" (begge af Stig Bjørnum 2012) samt undervisningsmateriale i kopiform.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 98
 • Forberedelse (anslået)
 • 313,5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAÆ0100FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Møller Udvang   (3-7c7c844f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Maria Møller Udvang, mmu@hum.ku.dk

Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students