GRØ, Propædeutik 1: Grønlandsk sprogintroduktion (E23)

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene. I slutningen af kurset kan den studerende udtale grønlandsk på basalt niveau, forstå og forholde sig til de grundlæggende sproglige konstruktioner og den elementære grammatik i grønlandsk, herunder bestemmelse af ordklasser, beherske gloser og vendinger på grønlandsk på et begynderniveau.

Engelsk titel

Greenlandic Language Introduction (Propaedeutics) 1

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019-ordning

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Propædeutik 1: Grønlandsk sprogintroduktion (aktivitetskode HESÆ00031E)

 

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekst-læsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stile-øvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der min. fire hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.

I undervisningen anvendes bogen "28 Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (2013), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt undervisningsmateriale i kopiform.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Kurset henvender sig til studerende der starter på BA uddannelsen i Grønlandske og arktiske studier, eller tilvalgsstuderende, som ønsker at få propædeutisk undervisning i grønlandsk

Når der tales om grønlandsk sprog refererer det til vestgrønlandsk.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt, hvor noget er skriftligt og andet mundligt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• Tilstedeværelse og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningstimerne
• Besvarelse af (min. 3 af de) 4 bundne hjemmeopgaver på 1 normalside hver
Kriterier for bedømmelse

Find eksamensform mv i studieordningerne, der er tilgængelige på   https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 98
 • Forberedelse (anslået)
 • 314,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAÆ0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Møller Udvang   (3-707078436b7870316e7831676e)
Underviser

Marie Møller Udvang, mmu@hum.ku.dk

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students