Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik : Emne inden for fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Kursusindhold

Affektive faktorer i sprogundervisningen: motivation, angst, sociale variabler.

Er sprogtilegnelsen påvirket af affektive variabler? Hvilke metoder kan anvendes til at undersøge affektive faktorer i en sprogtilegnelsesssammenhæng? Hvorfor er affektive faktorer vigtige i forbindelse med sprogundervisningen – og hvordan kan vi didaktisk tage højde for dem? Hvordan kan vi stimulere elevernes agentivitet og motivation, opbygge deres selvtillid og mindske angst i forbindelse med deres sprogtilegnelse?

Dette er spørgsmål, som søges besvaret på nærværende kursus, der omhandler affektive faktorer i sprogundervisningen. Kurset fokuserer på affektive faktorer i forbindelse med sprogtilegnelse, brug og vedligeholdelse af sprog. Kurset har fokus på sprogdidaktik på tværs af uddannelsesniveauer (grundskole, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser) og tager primært udgangspunkt i socio-emotionelle, sociolingvistiske og sprogsociologiske begreber og teorier samt teorier indenfor fremmedsprogstilegnelsen. Kurset er bl.a. interesseret i sociale konstruktioner, herunder sprogideologier og sproglige hierarkiseringer, og deres konsekvenser for sprogbrugernes sprogtilegnelse, identitet og trivsel.

Centralt i kurset står koblingen mellem teori og praksis. Kurset tager afsæt i autentisk empiri og anvender teori til at udforske og forklare praksis og lader praksis udfordre og nuancere teori. På kurset arbejdes der med forskellige analytiske og metodiske tilgange såsom spørgeskemaer, interviews, sprogportrætter, læremiddelanalyse samt undervisningsplanlægning. Kurset inkluderer derudover bl.a. mulighed for et kortere praktikophold til indsamling af empiri, der behandles i relation til kursets indhold. 

Kurset henvender sig særligt til studerende, der planlægger karriere eller allerede har erfaring inden for uddannelsessektoren, såvel den offentlige som den private. Kurset giver den studerende kompetencer til at undervise i gymnasiet, på læreruddannelsen samt inden for voksenundervisning, fx på sprogskole. Samtidig ruster kurset den studerende til en karriere inden for forlags- eller formidlingsbranchen, da der arbejdes med emner med relevans for fx læremiddeludvikling samt for sprogpædagogisk konsulentarbejde.

Engelsk titel

Topic within Foreign Language and Culture Pedagogy

Holdundervisning med underviseroplæg, studenteroplæg og workshops.

Kursuslitteraturen uploades på Absalon

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter.
Det kan tages som en del af studiemønstret Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik eller som frit emnekursus.

Kurset kan ikke bruges til Fremmedsprogs- og kulturdidaktik på den gymnasierettet profil på KA på fransk, italiensk, spansk og tysk eller Foreign Language Acquisition/​Fremmedsprogstilegnelse på den gymnasierettet profil på engelsk KA.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFRK14232U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Annika Milena Schimpff   (15-6e7b7b76786e3b807075767a7d73734d75827a3b78823b7178)
 • Petra Daryai-Hansen   (13-7b707f7d6c396f736c797e70794b738078397680396f76)
Gemt den 18-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students