Fransk kultur 2: Den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur (BASF/BATV)

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning med spansk, italiensk og tysk):

This course explores various themes and theories concerning society, history, and culture (including literature and other cultural productions) in both European and global contexts. Students will be introduced to key concepts, theories, and methods needed to understand the complexities of the societies, histories, and cultures of their chosen language area. At the same time, the course situates these in a broader European and Global context to shed light on transnational and global connections, allowing students the possibility of transcending traditional national and linguistic divisions and pose broader comparative questions.

 

Det franske forløb:

Kurset er opdelt i to dele ud over en fællesforelæsningsrække:

 

Frankrig og den fransktalende verden 19.-21. århundrede. Kurset introducerer til Frankrigs litteratur- og kulturhistorie i det 19. og 20. århundrede. Der introduceres til litterære strømninger (romantik, realisme, naturalisme, symbolisme og modernisme) og til parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener.  Kurset er baseret på repræsentative litterære tekster der læses i uddrag eller integralt og som perspektiveres med historiske og teoretiske tekster.

 

Frankrig som kolonimagt 19. og 20. århundrede. Kurset arbejder med aspekter af Frankrigs koloniale historie gennem en række nøgletekster i relation til kolonisering og afkolonisering og de dertil knyttede begrebers historie. Kurset er baseret på en række historiske kilder (fx taler, debatindlæg, essays), som løbende perspektiveres med kritiske og teoretiske tekster.

Engelsk titel

French Culture 2: Literature, History and Culture of the French-Speaking World (BASF/BATV)

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

 • Kompendium og tekster på Absalon.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Kursusnummer
HFRB10281U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Eric Louis Hippolyte Viala   (2-4879436b7870316e7831676e)
 • Jørn Boisen   (5-7068756f79466e7b7334717b346a71)
Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students