Fransk - Fransk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Sprog og kultur 1: Introduktion (fælles forelæsning med italiensk og  tysk):

Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det franske forløb:

Ce cours, en lien avec les cours magistraux d’Introduction, a pour double objectif :

- Améliorer les compétences orales et écrites,

- Améliorer les connaissances historiques, culturelles et sociétales de la France d’après 1945.

Le cours se base sur l’étude de textes, articles, vidéos... qui permettent de traiter des thèmes mentionnés ci-dessus.

Engelsk titel

French - French Language and Culture 1: An Introduction

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Tekster uploades på Absalon.

Portfolio beskrivelse: 16-20 normalsider med 9 forskellige opgaver:

- Et mini skriftligt projekt + en bibliografi;
- 2 mundtlige opgaver (et gruppearbejde med mindmap + en individuel præsentation);
- En fortælling om en kulturel oplevelse;
- En oversættelse med kommentarer;
- En skriftlig argumentation;
- Analyse af en ideologi + et referat af en nyhed.

Portefolien uploades i Digital Eksamen senest 4. januar 2024.

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår
ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori
der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til faget
(som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som
ikke har været adresseret i de bundne elementer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolio uploades i digital eksamen senest 20. december 2023.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRB01021U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simon Hartling   (9-786e7274736d667779456d7a7233707a336970)
 • Eric Louis Hippolyte Viala   (2-4778426a776f306d7730666d)
Gemt den 05-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students