ÅU MIF - Grundbegreber og centrale processer (efterår 2023/forår 2024)

Kursusindhold

Dette kursus giver en introduktion til forskellige sprog-, tilegnelses- og kultursyn, herunder til videnskabelige metoder med relevans for sprog- og kulturdidaktiske problemstillinger. Vi vil endvidere fokusere på forskellige forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sprogtilegnelsesprocesser, flersprogethed, kulturforståelse og udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence. Endvidere vil vi arbejde med forskellige processer i forbindelse med udviklingen af receptive og produktive færdigheder samt forskellige strategier involveret i tilegnelsen af disse. Kurset vil bestå af en konstant vekselvirkning mellem teori og deltagernes egen praksis.

 

Undervisningsdatoer i efteråret 2023

 • Torsdag den 7/9, kl. 16-20
 • Lørdag den 23/9, kl. 10-15
 • Torsdag den 5/10, kl. 16-20
 • Lørdag den 28/10, kl. 10-15
 • Torsdag den 9/11, kl. 16-20
 • Lørdag den 25/11, kl. 10-15

 

Undervisningsdatoer i foråret 2024

 • Torsdag den 8/2, kl. 16-20
 • Lørdag den 2/3, kl. 10-15
 • Torsdag den 14/3, kl. 16-20
 • Lørdag den 6/4, kl. 10-15
 • Torsdag den 18/4, kl. 16-20
 • Lørdag den 4/5, kl. 10-15

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

Key Concepts and Processes

Holdundervisning. Kurset består af arbejdsformer, der støtter deltagernes aktive medvirken.

 • Andersen, H.L., Fernández, S., Fristrup D. og Henriksen, B.  (red.) (2014 eller senere) Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007 eller senere). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Henriksen, B., Fernández, S., Fristrup D. og Henriksen, B.  (2020): Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Samfundslitteratur.
 • Diverse videnskabelige artikler lagt på Absalon.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 7. juni 2024
Prøveformsdetaljer
Portfolioen består af følgende elementer:
• Mundtligt oplæg over kursusartikel ledsaget af abstract, powerpoint-slides og refleksionspapir.
• Refleksiv dagbog på ca. 5 normalsider over begreber, teorier o.l. fra kurset af relevans for egen praksis.
• Afsluttende hjemmeopgave på 10-12 normalsider.
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 355,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFPÅ03061U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Placering
Efterår og Forår
Pris

Dette kursus udbydes mod betaling via Åbent Universitet.

Pris for 15 ECTS: 21.000 kr.

Læs mere på uddannelsessiden

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Juhl Lindschouw   (4-7a717e7c5078857d3e7b853e747b)
Gemt den 04-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students