FM Digitale film- og mediestrategier: Seminar B: Digital kommunikation og mediekultur

Kursusindhold

På dette kursus får du teoretisk viden og praktiske færdigheder, der giver dig kompetencer til at arbejde professionelt med digital strategisk kommunikation i en organisation, virksomhed, på en redaktion eller lignende, og du får forståelse af feltet i en mediekulturel kontekst. Det indbefatter et perspektiv på, hvordan kulturelle strømninger, behov og mekanismer i brugerkulturen kan forstås og omsættes værdiskabende i digital praksis gennem strategisk kommunikation. Vi arbejder med klassiske discipliner og teorier, og med ny udvikling indenfor fagfeltet, der i disse år bl.a. berøres af nye teknologi som AI, af visuel kultur, netværkskommunikation, klima og bæredygtighed, kulturelle og værdibaserede opbrud, bevægelser og etiske debatter, der også skaber udvikling i brugeradfærden og segmenterne.

 

Du får forståelse for at arbejde med brandstrategisk digital kommunikation, ekstern digital kommunikation og kampagner, eventskabelse og PR, generativ AI, onlinefællesskaber, rutinekommunikation samt intern digital kommunikation, da vi anlægger en holistisk tilgang på området. Her medtænker vi organisationen, konteksten, mediekulturen og brugeradfærden i vores opgaveløsning. Pensum består af klassisk og ny litteratur på området. Undervisningen baserer sig desuden på best practice cases samt på inspiration fra den aktuelle medieteknologiske udvikling og tendenser, der præger området, hvor du også lærer at anlægge et kritisk blik.

 

På kurset vil udvalgte eksperter fra branchen besøge os som gæsteundervisere. Gennem semestret arbejder vi desuden med en Authentic Industry Mega Case – det vil sige et samarbejde med en organisation, der bringer os en case fra praksis, som vi arbejder med at løse, hvor vi også aktiverer pensum. Caseorganisationen er en samarbejdspartner, vi til slut pitcher vores løsninger for og får feedback fra. Du skal producere 2-3 afgrænsede løsninger eller oplæg i forløbet, fortrinsvist i grupper for caseorganisationen, og du træner at pitche idéerne og løsningerne.

Forvent et involverende kursus, hvor du skal reflektere over din faglige udvikling og retning indenfor kommunikationsfaget. På kurset gennemgår vi trinnene, der typisk definerer udvikling og eksekvering af digital strategisk kommunikation. Du lærer, hvad der kendetegner en god strategisk kommunikationsløsning. Du vil skulle arbejde med brugerforståelse og konceptudvikling, og får indblik i formidlingsformer, formater og værktøjer.

Gymnasierettede kandidatstuderende skal følge seminar B.

Engelsk titel

Digital film and media strategies: Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen.

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • digital kommunikation, formidling og fortælling i forskellige genrer og på tværs af medier og digitale platforme
 • centrale begreber til forståelse af kommunikative film- og mediestrategier og disses specifikke betingelser og udformning i digitale mediemiljøer, herunder begreber som spin, propaganda, branding, PR og eventskabelse
 • sammenhænge mellem digitale film- og medielanceringsstrategier og nye produktions- og online distributions- og brugermønstre
 • udvikling og evaluering af kommunikative strategier, fortællinger og andre formidlingsstrategier i forskellige digitale kontekster.

 

Færdigheder i at

 • analysere alle aspekter af en digital kommunikations- eller formidlingssituation på baggrund af relevante teoretiske begreber og viden om publikum/seere/brugere
 • teoretisk at forklare forskelle og ligheder mellem forskellige digitale kommunikations- og formidlingsstrategier på tværs af platforme
 • anvende teoretisk, analytisk og praktisk viden til at løse en arbejdsopgave for en aftager i film- og mediebranchen.

   

Kompetencer til at

 • analysere en given kommunikations- eller formidlingssituation i alle dens aspekter
 • udvikle en digital kommunikations- eller formidlingsstrategi fra koncept til produkt i samarbejde med en organisation eller virksomhed
 • evaluere implementeringen og resultatet af en given kommunikations- og formidlingsstrategi på baggrund af en film- og medievidenskabelig analyse.

Holdundervisning.

Der anvendes film- og medievidenskabelig teori om digitale film- og mediestrategier, bl.a. om tværmedial kommunikation, kombineret med audiovisuelle øvelser, dataanalyse mm.

Sidefagsstuderende skal følge Seminar B. Det er ikke muligt at følge Seminar A.

Hvis der er for mange tilmeldte grundfagsstuderende, bliver der foretaget en lodtrækning. Dem der taber lodtrækningen bliver flyttet til Seminar A.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Inklusiv AI
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 3 godkendte øvelser/produktioner (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller produktion af maks. 10 minutters varighed).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen

August

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03544U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-7d718284713e7b71827f7c797e713e7f7c83757e5078857d3e7b853e747b)
Underviser

Marta Karolina Olsen

Gemt den 23-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students