FM Kreative film- og mediestrategier/Seminar B

Kursusindhold

Dette kursus følger den overordnende struktur på tværs af de forskellige spor for modulet Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher med særlig vægt på brancheperspektivet samt medier, kommunikation og journalistik om kultur i bred forstand. Kurset giver derfor viden om centrale teorier og begreber til forståelse og analyse af bl.a. organisationsstrukturer, finansieringsformer og værdiskabelsesprocesser i kulturelt orienterede kommunikations- og medieorganisationer. Derudover belyser kurset markante forandringer i produktion, distribution og cirkulation af information og journalistik i den digitale tidsalder, herunder betydningen af dataficering og algoritmer. Kurset belyser også, hvordan mediesystemiske principper, økonomiske modeller og teknologiske forandringer har betydning for de konkrete arbejdsgange og professionelle roller, som er forbundet med udvikling, produktion og cirkulation af indhold, navnlig inden for målrettet kommunikation og journalistik. Mere konkret vil kurset fokusere på temaer såsom de kreative medie- og kulturindustriers organisationsformer og arbejdsprocesser, værdiskabelse og forretningsmodeller, platform economy, brugere som medskabere af indhold, promotional culture og self-branding som nyere praksisser på det digitale mediearbejdsmarked. Disse temaer perspektiveres primært til den danske kontekst, men globale perspektiver vil også blive berørt. Vi inddrager endvidere aktuelle cases og problemstillinger, og repræsentanter fra den danske medie- og kulturbranche vil blive inddraget i undervisningen med henblik på at eksemplificere og perspektivere en række af kursets temaer og emner.

 

 

 

Engelsk titel

FM Creative Film and Media Industries/Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det digitale mediesystems infrastrukturer og dynamikker, nationalt såvel som globalt, og digitale medieindustriers organisationsstrukturer, finansieringsformer og værdiskabelsesprocesser
 • kreative film- og mediebranchers arbejdsprocesser og organisationsformer i et digitalt medielandskab, herunder film/tv-produktion, journalistik og målrettet kommunikation
 • centrale teorier og begreber om digitale mediestrukturer og film- og medieindustrier
 • dynamikken mellem kreative processer, medieøkonomiske modeller og overordnede mediesystemiske principper.

 

Færdigheder i at

 • analysere globale og netværksbaserede distributions- og forretningsmodeller, brugerinteraktion og produsage samt arbejdsformer, workflows og processer i forskellige typer af film- og medieorganisationer
 • formulere konkrete forskningsspørgsmål om det digitale film- og medielandskab med relevans for konkrete aktører i en række brancher
 • forstå arbejdsprocesser i forskellige film- og mediebrancher i forhold til bredere mediestrukturelle sammenhænge.

 

Kompetencer til at

 • analysere udviklinger i det aktuelle digitale film- og medielandskab og vurdere disse i forhold til film- og mediehistorien
 • forstå sammenhænge mellem overordnede strukturelle forhold i en digital mediekultur og specifikke film- og mediebrancher
 • løse analytiske opgaver for konkrete aktører i forskellige danske film- og mediebrancher og argumentere for deres videnskabelige substans

identificere nye strømninger og tendenser på baggrund af forskningsbaseret viden.

Holdundervisning.

Der vil blive læst akademiske tekster såvel som brancherapporter og debattekster om det aktuelle medielandskab. Kurset vil desuden trække på audiovisuelt materiale i forskellige former.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03535U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Møller Tommerup Andersen   (9-747b7674746c797c77476f7c7435727c356b72)
Underviser

Mads Møller Tommerup Andersen

Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students