FM, Digital strategisk kommunikation Tilvalg

Kursusindhold

Modulet er målrettet til studerende, der vil tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer i strategisk kommunikation i den digitale verden. Disse kompetencer er centrale for kommunikationsmedarbejdere i forskellige typer af organisationer som en NGO, et privat firma, en medlemsorganisation, et politisk parti eller en offentlig organisation. Modulet består i en indføring i teorier om strategisk og praktisk kommunikation og organisationsanalyse og skal munde ud i udarbejdelsen af kommunikationskampagner og andre afgrænsede kommunikationsindsatser med strategisk formål. Herunder kan bl.a. behandles: krisekommunikation, organisationskommunikation, kommunikation og forandring, interessenter, indholdsstrategier, sociale medier, online-kommunikation, medier og medievalg, cross-media, transmedia, storytelling og strategisk skrivning, visuel kommunikation, branding, m.m. Under hele forløbet arbejder de studerende med udvalgte cases og konkrete analyser af kommunikationsindsatser og kampagner.

Engelsk titel

Digital strategic communication

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 strategisk planlæning

 organisationsanalyse

 udformning af kommunikationskampagner

 tvæmediale kommunikationsformer.

Færdigheder i at

udforme kommunikationskampagner og andre afgrænsede kommuni-kationsindsatser med strategisk formål

udforme og formidle digitale strategiske kommunikationsstrategier

beskrive og analysere organisationers strategi samt deres interne og eksterne forhold.

Kompetencer til at

anvende og vurdere analyseformer, metoder og teorier, som egner sig til planlagt kommunikation

udforme relevante kommunikationstiltag for at løse en afgrænset pro-blemstilling, der er fremkommet som resultat af en strategisk analyse

udarbejde og fremføe en overbevisende, mundtlig præentation.

planlægge en hensigtsmæssig måling og opfølgning på iværksatte til-tag.

 

 

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 30 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialet har et omfang på 11-15 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB10071U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nalle Peter Ben Kirkvåg   (6-6c7c66393937446c7971326f7932686f)
Underviser

Nalle Peter Ben Kirkvåg

Gemt den 02-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students