FM Reception og brug af film og medier

Kursusindhold

Kurset dækker de teoretiske forståelser af og metodiske tilgange til reception og brug af film og medier. Kurset trækker på klassiske og nyere studier af publikummer, seere og brugere til at belyse, hvordan folk opfatter, fortolker, interagerer med og handler på baggrund af film og medier. Kurset dækker således både traditionelle former for fakta- og fiktionsmedier samt interpersonel- og netværkskommunikation over internettet og på sociale medier. Igennem kurset vil praktiske øvelser og opgaver give den studerende mulighed for at udføre konkrete analyser af reception og brug af film og medier.

Der lægges vægt på, at den studerende får kendskab til både reception af individuelle værker (fx enkelte film, serier eller medietekster) samt brugen af medier i hverdagen (fx smartphones, computerspil, eller sociale medier). Samtidig belyser kurset individuelle aktører som både modtagere, brugere og medskabere af medieindhold. Samlet set giver kurset et overblik over de vigtigste teoretiske udviklinger i analysen af mediebrug fra passive publikummer og kritiske modtagere til aktive brugere og medskabere af indhold.

 

Igennem kurset laver de studerende praktiske øvelser og små opgaver, hvor de anvender empiriske metoder til at studere reception og brug i praksis. Kurset introducerer samtidig til konkrete værktøjer til at studere mediebrugsmønstre i både mindre (mediedagbøger) og større skala (TV-meter og webanalyse). Fokus igennem forløbet er på, hvordan man kobler receptions- og brugsteorier med empiriske metoder og anvender disse teorier til at fortolke resultater fra konkrete empiriske undersøgelser.

Engelsk titel

Reception and Use of Film and Media

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • klassiske og moderne teorier om forholdet mellem film, medier, kommunikation og samfund og om ændrede opfattelser af forholdet mellem værker og kommunikationsformers publikum/brugere fra det analoge til det digitale medielandskab
 • mediesociologiske og andre teorier om reception og brug af film og medier og af kvalitative og kvantitative metoder til analyse af mediebrug
 • centrale forandringer og mønstre i reception og brug af film og medier forbundet med digitaliseringen og sociale medier.

 

Færdigheder i at

 • karakterisere forskellige film- og medievidenskabelige teoritraditioner og metoder samt deres relevans for analyser af reception og mediebrug på nye og etablerede platforme
 • analysere forandringer i receptionsmønstre og brug af film og medier i relation til samfundsmæssige, kulturelle og teknologiske udviklinger
 • planlægge og gennemføre empiriske undersøgelser af reception og brug af film og medier vha. kvalitative og kvantitative metoder.

 

Kompetencer til at

 • vurdere forskellige film- og medievidenskabelige teorier og metoders relevans for analyse af reception og brug af film og medier
 • formulere relevante forskningsspørgsmål om reception og brug af film og medier på baggrund af teoretisk og analytisk viden om det aktuelle medielandskab
 • arbejde selvstændigt og i grupper med en empirisk analyse og formidle undersøgelsens resultater mundtligt og skriftligt.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde. Der vil igennem forløbet blive lagt vægt på praktiske øvelser i undervisningen og som hjemmearbejde.

Kurset tager udgangspunkt i klassiske tekster inden for publikums-, seer- og brugeranalyse. I udvælgelsen af materiale sigtes der efter at dække de vigtigste perioder samt nyeste udviklinger i litteraturen. Teksterne vil både være på dansk og engelsk.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB10051U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Manuel Menke   (12-716572796970327169726f69446c7971326f7932686f)
 • Olivier Driessens   (7-73706d7a6d6976446c7971326f7932686f)
 • Kasper Bering Liisberg   (3-706771456d7a7233707a336970)
Underviser

Manuel Menke/Olivier Driessems/Kasper Bering Liisberg

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students