FM Mediesystemer og film- og mediebrancher

Kursusindhold

Faget introducerer til mediesystemer, medieinstitutioner og medieorganisationer samt teoretiske og analytiske tilgange til at belyse disse. Faget har hovedvægt på at belyse det danske mediesystem og den danske film- og mediebranches opbygning, regulering og de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, men inddrager også nordiske, europæiske og globale mediesystemer og perspektiver. Der arbejdes med forskellige medieorganisationer (offentlige og private, lokale, nationale, internationale) og med forskellige medieformer og -brancher (print/web aviser, radio, tv, film, internetbaserede medier mv.), som behandles i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng og i lyset af bl.a. teknologiske, markedsmæssige, arbejdsmæssige og politiske forhold og forandringer, nationalt og globalt. Desuden arbejdes der med centrale teoretiske tilgange til forståelse af forholdet mellem medier og samfund, bl.a. medialiseringsteori, teorier om medieindustrierne, politisk økonomi samt offentlighedsteori. 

Engelsk titel

Media Systems and Film and Media Industries

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Film- og Medievidenskab 2019

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • det organisatoriske, politiske, lovgivningsmæssige og økonomiske grundlag for film- og medieproduktion i Danmark og internationalt
 • hvordan globalisering, digitalisering, mediekonvergenser og nye digitale netværksstrukturer har ændret grundvilkårene for film- og medieindustriernes produktion og distribution
 • principper for kulturpolitiske reguleringer, medieaftaler om fx public service samt kunst og kulturstøtte – i et nordisk og internationalt komparativt perspektiv
 • digitaliseringens og medialiseringens ændring af såvel forholdet mellem medier og samfund som indvirkningen på film- og mediebranchers funktionsmåde og organisering
 • sammenhænge mellem det nationale og det internationale på film- og medieområdet, både organisatorisk og økonomisk.

Færdigheder i at

 • analysere globaliseringens og digitaliseringens virkninger på film- og mediesystemer og brancher
 • analysere de systemer, som specifikke film- og mediebrancher og -organisationer opererer i inden for en mediesociologisk forståelsesramme
 • forstå og anvende centrale teorier om forholdet mellem medier, kultur og samfund i analyse af mediesystemer og film- og mediebrancher
 • beskrive og analysere de særlige træk der historisk og aktuelt har karakteriseret danske film- og mediesystemer.

Kompetencer til at

 • systematisk beskrive aspekter af film- og mediebranchers funktionsmåde på såvel et overordnet mediesystemisk og sociologisk som et mere specifikt branche- og organisationsniveau
 • kritisk analysere digitaliseringens overordnede såvel som specifikke ændringer af såvel mediesystemer som film- og mediebrancher
 • analysere danske mediesystemer og film- og mediebrancher i et internationalt perspektiv

vurdere medieudviklingen med fokus på globalisering og digitalisering.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde

Undervisningsmaterialet vil bestå af videnskabelige artikler samt uddrag fra bøger på både dansk og engelsk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
--
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse i form af mindst 75% fremmøde og godkendelse af 2-3 mundtlige eller skriftlige øvelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ba.pdf

 

Februar

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Vejledning
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB00791U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johannes Riis   (7-7277707a71717b48707d7536737d366c73)
 • Mads Møller Tommerup Andersen   (9-777e7977776f7c7f7a4a727f7738757f386e75)
Underviser

Johannes Riis/Mads Møller Tommerup Andersen

Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students