FM Fiktionsteori og -analyse

Kursusindhold

Fiktionsteori- og analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes fiktionsformer, herunder spillefilm, tv-serier, computerspil samt korte formater på digitale platforme. Kurset beskæftiger sig med stil, narration, genre og emotioner i en given kontekst og i forhold til fiktionsoplevelsen. Endvidere giver kurset indblik i typiske produktions-, distributions- og institutionsforhold for fiktionsgenrer og giver en forståelse for forskellige analysemetoders relevans inden for fiktionsteori og -analyse.

 

Engelsk titel

Fiction Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Gymnasierettet tilvalg på Film- og Medievidenskab, BA, 2019, ordningen

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

 

Viden om og forståelse af

 • centrale teoridannelser vedrørende fiktion med særligt henblik på audiovisuelle medier i lange, serielle og korte formater samt i computerspil
 • forholdet mellem stil, narration, genre og emotioner i en given kontekst samt disses indvirkning på tilskuerens fiktionsoplevelse
 • sociale, kulturelle og psykologiske aspekter af reception og brug af fiktion
 • typiske produktions-, distributions- og institutionsforhold for fiktionsgenrer, herunder digitaliseringens betydning og diskussioner om kunst og populærkultur
 • forskellige metoder og tilgange inden for fiktionsteori og –analyse, herunder kvalitative og kvantitative metoder og ændringer af disse som følge af digitalisering.

 

Færdigheder i at

 • analysere audiovisuelle fiktionsværker ud fra en selvvalgt teoretisk afgrænsning, metodisk tilgang og kontekst i spændet mellem kunst og populærkultur
 • karakterisere og fortolke forskellige fiktionsformer, herunder spillefilm, tv-serier og computerspil, men også forskellige korte formater på digitale platforme
 • analysere fortælleformer og genrer på tværs af og i samspil med forskellige medieplatforme
 • beskrive fremgangsmåden i og vurdere holdbarheden af analyser af bestemte fiktionsværker.

 

Kompetencer til at

 • omsætte teorier og begreber i en konkret og afgrænset analyse
 • vurdere bestemte fiktionsteoriers og analysemetoders styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger
 • formidle teoretisk-analytiske problemstillinger og indsigter vedrørende fiktion mundtligt og skriftligt.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Der læses såvel dansk som engelsk videnskabelig litteratur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

•Mindst 75 % fremmøde.
•2-3 godkendte øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller videoessay (produceret på eget udstyr) af 5-10 minutters varighed per aflevering). En af disse øvelser kan danne grundlag for hjemmeopgaven.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen.

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMB00781U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Casper Tybjerg   (6-656375726774426a776f306d7730666d)
 • Eva Jørholt   (4-6d7e697248707d7536737d366c73)
Underviser

Casper Tybjerg /Eva Jørholt

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students